Werken

Als werknemers heb je rechten en plichten, maar je werkgever heeft die ook. Het is dan ook verstandig om je hierin te verdiepen, zodat je in de gaten kunt houden of je werkgever zijn verplichtingen ook nakomt en of aan jouw rechten wordt voldaan.

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Een goed voorbeeld daarvan is wanneer je werkgever een eenzijdige wijziging doorvoert in je arbeidsovereenkomst. Je werkgever besluit bijvoorbeeld opeens dat jij je lease-auto in moet leveren, omdat lease-auto’s binnen het bedrijf volledig afgeschaft worden. Je werkgever mag dit echter niet zomaar doen als in jouw contract geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Controleer je arbeidsovereenkomst hier dus goed op.

Werk en inkomen bij ziekte

Een andere situatie waarin het handig is om te weten wat je rechten zijn, is wanneer je langdurig ziek wordt. Als je langdurig ziek bent, heb je 2 jaar lang recht op 70% van je laatstverdiende loon. Als dat bedrag lager is dan het minimumloon, krijg je het eerste jaar het minimumloon uitgekeerd. In het tweede jaar krijg je wel het daadwerkelijk berekende bedrag.

In sommige gevallen moet je werkgever zelfs meer dan 70% betalen, dit is dan vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of in de CAO. Zo zijn er diverse CAO’s waarin staat vastgelegd dat de werkgever in het eerste jaar van ziekte het volledige loon moet doorbetalen.

Concurrentiebeding

Ook is het verstandig om je arbeidsovereenkomst op een concurrentiebeding. Dit houdt in dat je als je uit dienst treedt, niet direct aan de slag mag gaan bij een concurrent. Hier moet vaak enkele jaren tussen zitten, of je moet een boete betalen.

Ontslag

Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigen. Hier moet altijd een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld ondermaatse prestaties of een onvoldoende niveau voor een nieuwe functie na reorganisatie. Vraag je werkgever altijd om een heldere onderbouwing als je ontslagen wordt.

Arbeidsconflict

Bovenstaande situaties zijn allemaal voorbeelden van zaken die kunnen leiden tot een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Als het zover komt, is het handig als je een beroep kunt doen op een rechtsbijstandsverzekering. Deze vergoedt dan (een deel van) de kosten die je maakt om bijvoorbeeld een advocaat in te huren.

Heb je een vraag?

Stel je vragen vrijblijvend via het contactformulier

Neem contact op