Aanpassingen 2017

Ieder jaar wordt in november door de minister van Justitie vastgesteld met welk percentage de kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast moet worden. Deze aanpassing geldt voor iedereen, ongeacht de hoogte van de alimentatie die de rechter heeft vastgesteld, of die jullie samen hebben afgesproken. De verhoging is gekoppeld aan de loonstijgingen. Aan de hand van de landelijke salarisontwikkelingen stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het loonindexcijfer vast.

Indexering 2017

Voor 2017 is het indexeringspercentage voor de alimentatie vastgesteld op 2,1%. Dat betekent dat de alimentatie met 2,1% verhoogd wordt. Het indexeringspercentage van 2017 is het hoogste percentage sinds 2010. Toen werden de alimentaties met 2,3% verhoogd. Daarna begon de economische crisis en waren de indexaties lager.

Nieuwe alimentatiewet

Naast de jaarlijkse indexering, ligt er ook een voorstel voor een nieuwe alimentatiewet voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Zo dragen in het nieuwe voorstel beide ouders bij aan de kinderalimentatie, ook wanneer één van hen het minimumloon verdient. Daarnaast hoeven stiefouders of nieuwe partners niet meer verplicht bij te dragen aan de kinderalimentatie. Ook verandert de leeftijd tot wanneer alimentatie betaald moet worden. Wanneer het kind studeert, is er tot 23 jaar recht op kinderalimentatie volgens het nieuwe voorstel.

De voorgestelde nieuwe wet voor de partneralimentatie betreft juist een kortere looptijd. Nu is de maximale duur van de partneralimentatie nog 12 jaar. Dit zal met het nieuwe voorstel in de meeste gevallen worden teruggeschroefd naar 5 jaar. Ook willen diverse partijen de jaarlijkse indexatie afschaffen en nieuwe partners buiten beschouwing laten.

Of en wanneer deze nieuwe wetsvoorstellen in gaan, is nog niet bekend.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden