Letselschade

Letselschade


Letselschade is materiële of immateriële schade als gevolg van betrokkenheid bij een ongeluk, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of bij een medische fout. Wanneer iemand anders aansprakelijk gesteld wordt, kan het zijn dat je recht hebt op een vergoeding voor de geleden schade. Wat is letselschade precies en hoe regel je een vergoeding voor de opgelopen schade?

Soorten letselschade


Er zijn twee soorten letsel: lichamelijk letsel en geestelijk letsel. Lichamelijk letsel is een verwonding aan het lichaam, zoals een gebroken been of een inwendige bloeding. Geestelijk letsel is niet zichtbaar aan de buitenkant, maar kan een depressie of psychische ziekte zijn. Letselschade is de schade die je ondervindt ten gevolge van het letsel. De meest voorkomende letselschade zijn medische kosten. Een andere soort van letselschade is  het verlies aan verdienvermogen. Dit betekent dat iemand niet meer hetzelfde werk kan verrichten als voor het ongeval en daardoor inkomsten misloopt. Ander voorbeelden van letselschade zijn aanpassingen aan de woning die nodig zijn, hulpmiddelen, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby of het niet meer kunnen autorijden.

Juridische hulp bij letselschade


Wil je een vergoeding voor letselschade, dan is het raadzaam om juridische hulp in te schakelen van een specialist. Vaak is de procedure een lange weg, omdat iemand aansprakelijk gesteld moet worden voor je recht hebt op een vergoeding. Verschillende partijen worden betrokken bij de procedure, denk aan arbeidsdeskundigen, medische specialisten en verzekeringsmaatschappijen. Een letselschade advocaat kan je advies geven en bijstaan bij het indienen van een schadeclaim en kan je helpen bij een eventuele procedure voor de rechter. Je kunt ook terecht bij een letselschade specialist, maar hij mag een zaak niet aan de rechter voorleggen. Daarnaast is het voor de partij die aansprakelijk gesteld wordt, bijvoorbeeld de werkgever, verstandig om al vroeg juridisch advies te vragen. Schakel je hulp in van een advocaat of expert op het gebied van letselschade, let er dan op dat hij het Keurmerk Letselschade voert. Zowel advocaten als specialisten die zijn aangesloten moeten een gedegen schadeopleiding hebben gevolgd en ze worden regelmatig getoetst op het gebied van deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie en communicatie.

Hoe werkt een letselschade vergoeding?


In Nederland heb je recht op een vergoeding wanneer een ander aansprakelijk is. De kosten voor een verblijf in het ziekenhuis worden vergoed door de zorgverzekeraar, maar er blijven kosten over die je anders niet maakt. Denk aan huur van de televisie of vervoer naar het ziekenhuis. Er zijn richtlijnen opgesteld welke kosten vallen onder letselschade als je verblijft in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum. De kosten die niet vergoed worden door de verzekering, kunnen daarnaast ook meegenomen worden in de letselschade vergoeding. Dit geldt ook voor de kosten voor de gerechtelijke procedure om de vergoeding voor letselschade te krijgen.

Hoe worden de immateriële kosten berekend?


Bovenstaande kosten zijn heel duidelijk, omdat er een prijskaartje hangt aan de behandeling, vervoer en het inhuren van een advocaat. Immateriële kosten, zoals verlies van inkomsten doordat je niet meer hetzelfde werk kunt doen, zijn lastiger vast te stellen. De vergoeding voor deze kosten wordt ook wel smartengeld genoemd. Een belangrijke graadmeter voor de hoogte van de vergoeding is de ernst van de schade. Dit wil zeggen hoeveel impact heeft het op je leven? Het is vaak lastig om de schade aan te tonen en de tegenpartij zal deze kosten in twijfel trekken. Experts zullen daarom vast moeten stellen wat de geleden schade is. Smartengeld is maatwerk en er is dus geen eenduidige formule die de hoogte ervan kan berekenen.

Letselschade na bedrijfsongeval


De werkgever is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval als er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen of dat er onvoldoende is toegezien op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De werknemer is niet aansprakelijk als hij kan aantonen voldoende zorg te besteden aan de veiligheid van medewerkers of als een werknemer de schade zelf veroorzaakt. Veel werkgevers zijn verzekerd tegen bedrijfsongevallen. De kosten voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid worden dan door de verzekering vergoed.

Wat moet je als ondernemer doen bij letselschade?


Een ondernemer moet een bedrijfsongeval direct bij de arbeidsinspectie melden als iemand overlijdt, naar het ziekenhuis moet of blijvend letsel overhoudt. Dit laatste gaat ook om psychische schade, zoals een burn-out of psychische schade na een overval. Bij het vermoeden van een ernstig bedrijfsongeval zal de arbeidsinspectie een onderzoek instellen.

[ VRAAG EEN JURIDISCH EXPERT ]

Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan één van onze juridische experts zal u zo snel mogelijk antwoord geven .

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scheidingsprofs banner | Scheiden in goed overleg zonder advocaat.
Pagina's onder Letselschade: