Familie

Juist omdat familieleden zo dicht bij elkaar staan, kunnen soms vervelende conflicten ontstaan waarbij de gemoederen hoog oplopen. Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken en deze goed vast te leggen, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen.

Samenwonen

Om conflicten in de toekomst te vermijden, is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen als je gaat samenwonen. Daarin leg je afspraken vast over wie er bijvoorbeeld in de woning mag blijven wonen mocht jullie relatie ooit over gaan en hoe bepaalde bezittingen verdeeld worden. Als jullie geen samenlevingscontract opstellen, is er niets geregeld en moeten jullie als jullie relatie beëindigd is alle afspraken nog maken.

Schulden

Naast de hypotheek, zijn er veel Nederlanders die andere schulden hebben. Ze hebben bijvoorbeeld een lening afgesloten om een nieuwe auto of keuken te betalen. Als de schulden zo hoog zijn opgelopen dat je er zelf niet meer uit komt, kun je schuldhulpverlening inschakelen. Lukt het ook dan niet om uit de schulden te komen? Dan kan via de rechter de wet schuldsanering natuurlijke persoon toegepast worden. Je leeft dan van een minimumbedrag en maakt afspraken met je schuldeisers over de terugbetaling.

Erfenis

Een erfenis is één van de meest voorkomende onderwerpen van conflict binnen families. Alle erfgenamen moeten namelijk met alles besluiten akkoord gaan. Een testament kan helpen om conflicten te voorkomen. Het testament van de overledene is dan namelijk bepalend voor hoe de erfenis verdeeld wordt. Als de overledene geen testament heeft opgesteld, wordt bij wet bepaald wie de erfgenamen zijn. De exacte verdeling van spullen en vermogen zorgt dan geregeld voor conflicten. Mediation kan dan uitkomst bieden.

Mediation

Mediation kan uitkomst bieden bij conflicten binnen de familie. Een onafhankelijke professional helpt jou en je familieleden om de problemen die er zijn uit te spreken en samen te zoeken naar oplossingen waar alle partijen tevreden mee zijn. Het is in veel gevallen een betere oplossing dan een gang naar de rechter. Met behulp van mediation blijf je met elkaar in contact en is iedereen uiteindelijk tevreden met de gemaakte afspraken.

Heb je een vraag?

Stel je vragen vrijblijvend via het contactformulier

Neem contact op