Huis verkopen

Soms blijft één van beide partners na de scheiding in de gezamenlijke woning wonen, maar dat is niet altijd het geval. Wanneer jij en je ex-partner beiden de lasten voor het huis niet zelfstandig kunnen dragen, of wanneer jullie beiden niet in het huis willen blijven wonen, is verkopen de oplossing. Welke gevolgen dit voor jullie beiden vervolgens heeft, hangt af van de prijs waarvoor het huis verkocht wordt.

Verkopen met overwaarde

In het meest gunstige geval wordt jullie huis verkocht met overwaarde. Dat betekent dat de opbrengsten van de verkoop van jullie huis groter zijn dan de hypotheekschuld. Hoe de overwaarde verdeeld wordt, is afhankelijk van de voorwaarden die jij en je ex-partner bij de koop hebben afgesproken. Als jij en je ex-partner beiden voor de helft eigenaar zijn van het huis, krijgen jullie beiden de helft van de overwaarde en zijn jullie beiden fiscaal verantwoordelijk voor je eigen deel.

Verkoop met onderwaarde

Het kan helaas ook zo zijn dat je het huis moet verkopen met onderwaarde. In dat geval zijn de opbrengsten lager dan de hypotheekschuld op het huis. Als er sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), wordt de schuld in sommige gevallen overgenomen door deze instantie. Kan NHG de restschuld niet voor je overnemen, dan zal je de situatie moeten overleggen met je hypotheekverstrekker. Je moet toestemming van de bank hebben om de woning met onderwaarde te verkopen, omdat je hypotheekverstrekker er zeker van wil zijn dat hij zijn geld terugkrijgt.

Meewerken aan verkoop

In de meeste gevallen gaat het verkopen van de woning na een scheiding goed, maar niet altijd zijn beide partners het eens over de verkoop van de woning. Als je ex-partner niet bereid is om mee te werken aan het verkopen van jullie huis, zijn er diverse maatregelen die genomen kunnen worden.

Je ex-partner kan bijvoorbeeld een boete van €500 per dag krijgen als in de echtscheidingsstukken is vastgelegd dat je ex-partner moet meewerken aan verkoop van de woning. Via een kort geding kan deze straf, in combinatie met nakoming van de gemaakte afspraken, opgelegd worden. Een andere optie is via de rechter vragen om een zogenaamde ‘machtiging tegeldemaking’. Deze machtiging geeft je het recht om zonder medewerking van je ex-partner de woning te verkopen.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden