Letselschade

Letselschade is materiële of immateriële schade die je hebt geleden na betrokkenheid bij een ongeluk. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk, een bedrijfsongeluk of een medische fout. Het is verstandig om juridische hulp in te schakelen als je een vergoeding wilt eisen door de schade die je hebt geleden.

Advocaat, jurist of letselschaderegelaar

Een advocaat kan je helpen bij je gang naar de rechter. Letselschade advocaten hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd en zijn dus op de hoogte van alle wetten en regels bij letscleschade. Een letselschade-jurist heeft deze opleiding ook gevolgd, maar heeft daarvoor niet de rechtenstudie gedaan die de advocaat heeft gevolgd. Een jurist kan je daarom ook niet vertegenwoordigen in de rechtbank. Voor een letselschaderegelaar geldt hetzelfde. Welke van deze specialisten je het beste in kunt schakelen, hangt af van je situatie: gaat je zaak voor de rechter komen of niet?

No cure, no pay

Sinds 1 januari 2014 mogen letselschede-advocaten 5 jaar lang experimenteren met werken op basis van no cure, no pay. Dat betekent dat je alleen betaalt als de zaak gewonnen wordt. Het verlaagt de drempel om een advocaat in te schakelen. Het belang van de advocaat is echter groot in het geval van no cure, no pay. Het kan dus ook gebeuren dat advocaten een complexe zaak op voorhand afwijzen.

Letselschade na een medische fout

Bij een medische fout kun je denken aan te laat of niet ingrijpen, fouten tijdens een operatie of een gemiste diagnose. Deze fouten kunnen grote gevolgen hebben. De eerste stap die je moet zetten, is altijd het gesprek aangaan met de zorgverlener. Geef hierbij helder aan wat je doel is. Vervolgens kunt je een klacht indienen bij de zorginstelling zelf of bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het Tuchtcollege zal dan vaststellen of de zorgverlener de zorg heeft verleend die van hem verwacht wordt. Als je door een medische fout extra kosten hebt moeten maken, kun je bovendien een schadevergoeding eisen. Door middel van een brief kun je de zorgverlener aansprakelijk stellen en uitleggen wat de gevolgen zijn.

Letsel na een verkeersongeval

Voor slachtoffers van verkeersongevallen kunnen de kosten hoog oplopen. Het gaat niet alleen om medische kosten, maar ook bijvoorbeeld hulp die je nodig hebt in huis en de inkomsten die je misloopt omdat je niet kunt werken. Als de tegenpartij aansprakelijk is, kun je vaak een schadevergoeding eisen. Deze wordt dan uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij.

Aansprakelijkheid

De veroorzaker van een ongeval, kan door de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Ook wanneer jij schade aan iemand of de spullen van iemand anders toebrengt, kun je dus aansprakelijk worden gesteld. Als het om letselschade gaat, kunnen de kosten hoog oplopen. Het is daarom ook zeer aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Heb je een vraag?

Stel je vragen vrijblijvend via het contactformulier

Neem contact op