Hoe hoog is de alimentatie?

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van verschillende factoren. Er wordt gekeken naar het inkomen van beide partners, hun behoeften en de behoeften van eventuele kinderen. Aan de hand hiervan wordt bepaald of en hoe hoog de alimentatie is. Daarbij is vastgesteld dat de kinderalimentatie altijd minimaal €25 per maand per kind is, ongeacht de hoogte van het inkomen van de alimentatieplichtige partner. Voor partneralimentatie is er geen minimaal bedrag. Als de alimentatieplichtige partner hier niet genoeg inkomen voor heeft, vervalt de partneralimentatie.

Het alimentatiebedrag staat in principe vast, maar wordt wel ieder jaar geïndexeerd. Aan de hand van de stijging van de lonen in Nederland wordt een indexcijfer bepaald voor de alimentatie. Hoe meer de lonen zijn gestegen, hoe meer de alimentatie dus stijgt.