Kun je scheiden zonder advocaat?

Helemaal scheiden zonder advocaat is in Nederland nog niet mogelijk. Je kunt de inzet van een advocaat wel beperken tot het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Dit kan wanneer je kiest voor online scheiden. Je vult dan samen met je partner zelf alle documenten in en upload deze.

Ook wanneer je een mediator inschakelt om je te helpen met het maken en vastleggen van afspraken, hoef je alleen een advocaat in te schakelen om het verzoek tot echtscheiding in te dienen.

Daarnaast ligt er een wetsvoorstel om scheidingen in de toekomst helemaal zonder advocaat te kunnen laten verlopen. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zou je in de toekomst naar het gemeentehuis kunnen om de scheiding door een ambtenaar van de burgerlijke stand te laten voltrekken. Maar zover is het op dit moment nog niet.