Mijn partner wil niet scheiden, wat nu?

Scheiden is al vervelend genoeg en de situatie wordt nog ingewikkelder als je partner niet wil scheiden. Heb je het besluit om te scheiden uitgebreid met je partner besproken en wil hij of zij niet meewerken aan een scheiding? Dan kun je een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen.

Je stelt dan zelf een document op waarin je uitlegt dat jullie huwelijk duurzaam ontwricht is en dat je daarom een scheiding aan wilt vragen. Je advocaat dient dit verzoek vervolgens voor je in bij de rechtbank en zal je partner hiervan op de hoogte stellen. Je partner ontvangt hierover een aangetekende brief en krijgt vervolgens een aantal weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Hoe de procedure vervolgens verder gaat, is afhankelijk van de vraag of je partner bezwaar aantekent. In ieder geval zal de zaak altijd in de rechtbank behandeld worden.