Eenzijdige scheiding

Als jij en je partner beiden achter het besluit om te scheiden staan, kunnen jullie een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding indienen. Het kan ook zo zijn dat jij of je partner helemaal niet wil scheiden. Hoe ziet de procedure er dan uit?

Eenzijdig verzoekschrift

Een partner die wil scheiden kan een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding indienen. De afspraken worden dan later gemaakt en jij en je partner hebben beiden een eigen advocaat nodig. Tegelijk met het verzoek tot echtscheiding kun je een verzoek om nevenvoorzieningen indienen. Deze nevenvoorzieningen zijn zaken die samenhangen met de scheiding, zoals de boedelverdeling, de verdeling van spaargeld en schulden, de verdeling van de woning en de verdeling van de zorg voor de kinderen.

Ik wil scheiden

Als jij wilt scheiden en je partner dit niet ziet zitten, is het van belang om eerst te proberen er samen uit te komen. Ga met je partner in gesprek, want een eenzijdig verzoekschrift is geen optimale situatie. Lukt het toch niet om afspraken te maken, dan kun je alsnog een eenzijdig verzoekschrift indienen.

Je partner wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en krijgt 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen jouw verzoek. Hij of zij kan stellen dat het huwelijk niet duurzaam ontwricht is of kan bepaalde voorwaarden stellen aan de scheiding.

Mijn partner wil scheiden

Je partner heeft je verteld dat hij of zij wil scheiden, maar jij bent hier nog helemaal niet klaar voor. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het van belang om rustig te blijven. Dit zorgt ervoor dat jullie in goed overleg eerlijke afspraken kunnen maken. Een mediator kan helpen om dit proces goed te laten verlopen. Bovendien zorgt een rustige houding ervoor dat de scheiding sneller achter de rug is en minder geld heeft.

Geen duurzame ontwrichting

Als je het niet eens bent met het verzoek tot echtscheiding van je partner, kun je hier tegen in bezwaar gaan. Je kunt beargumenteren dat er geen sprake is van duurzame ontwrichting. Dat verweer wordt echter nauwelijks gehonoreerd door de rechter.

Scheiding op voorwaarden

Wil je in bezwaar gaan, dan kun je dus beter een scheiding op voorwaarden aanvragen. Je gaat dan in principe wel akkoord met de echtscheiding, maar stelt bepaalde voorwaarden om de scheiding door te laten gaan. Je kunt hierbij denken aan voorwaarden met betrekking tot de verdeling van jullie pensioen of een bepaalde verdeling van de inboedel.

Je kunt ook bezwaar maken tegen de nevenvoorzieningen die je partner eist, bijvoorbeeld omdat je het oneens bent met de alimentatieregeling. De rechter doet dan uitspraak over de uiteindelijke afspraken.


Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden

Meest gestelde vragen

Ik wil scheiden, wat nu?

Je huwelijk loopt misschien al een tijdje niet meer lekker. Na een lange periode van wikken en wegen ben je eruit: ik wil scheiden. Er moet veel geregeld worden, maar hoe pak je dit precies aan? Lees meer.

Mijn partner wil niet scheiden, wat nu?

Scheiden is al vervelend genoeg en de situatie wordt nog ingewikkelder als je partner niet wil scheiden. Heb je het…

Lees meer →

Heb je een andere vraag?

Stel je vraag