Wie heeft na de scheiding recht op kinderbijslag?

Ieder kwartaal ontvang je als ouders kinderbijslag, een bijdrage van de overheid om te voorzien in het levensonderhoud van je kinderen. Maar hoe zit dat na de scheiding?

In de meeste gevallen gaan de kinderen het grootste gedeelte van de tijd bij één ouder wonen en bezoeken ze de andere ouder bijvoorbeeld eens in de 2 weken in het weekend. In dat geval heeft de ouder bij wie de kinderen gaan wonen recht op kinderbijslag.

Het kan ook zo zijn dat jij en je ex-partner hebben gekozen voor co-ouderschap. Jij en je ex-partner wonen dan dicht bij elkaar in de buurt en de kinderen brengen bij jullie beiden ongeveer evenveel tijd door. In dat geval kun je dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. Deze zorgt er dan voor dat jullie beiden de helft van de kinderbijslag gestort krijgen.