Scheiden met kinderen in het spel

Als je gaat scheiden moet er veel geregeld worden. Vooral als er kinderen in het spel zijn is het belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Belangrijke afspraken die gemaakt moeten worden is waar de kinderen gaan wonen en wanneer ze de andere ouder zien.

Zorgregeling of omgangsregeling

In de zorgregeling en in de omgangsregeling worden de afspraken vastgelegd die betrekking hebben op het contact tussen de ouders en het kind. Er zijn geen speciale vereisten aan de omgangsregeling en de zorgregeling. Vaak staat er in wanneer de kinderen naar een ouder gaan en voor hoelang, hoe de schoolvakanties geregeld worden en wie de kinderen ophaalt en brengt. Het verschil tussen een zorgregeling en een omgangsregeling zit hem in het ouderlijk gezag. Als beide ouders het gezag over de kinderen hebben spreken ze doorgaans een zorgregeling af. Als het gezag bij één ouder berust wordt er een omgangsregeling afgesproken. Het belangrijkste is dat de ouders het samen eens zijn over de regeling. Indien de omstandigheden veranderen kunnen de regelingen later nog gewijzigd worden. Ook kan een zorgregeling of omgangsregeling pas ná de scheiding opgesteld worden.

Ouderschapsplan

Sinds maart 2009 is het bij een scheiding voor ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Voor samenwonende ouders die niet het gezamenlijk gezag hadden over de kinderen is het niet verplicht. De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Verder staan in het ouderschapsplan afspraken over de kinderalimentatie en over de onderlinge informatie-uitwisseling. Deze informatie-uitwisseling heeft betrekking op belangrijke zaken zoals de voortgang op school en de schoolkeuze van de kinderen.

Mediation

Het kan zijn dat de ouders het niet eens worden over de zorgregeling of de omgangsregeling. In dat geval kan mediation een uitkomst zijn. De mediator bemiddelt tussen de ouders en zo krijgen de ouders allebei de kans om hun standpunten naar voren te brengen. Mocht het opstellen van een regeling ook met de hulp van een mediator niet lukken, dan staat nog altijd de gang naar de rechter open.

Als een zorgregeling of omgangsregeling eenmaal opgesteld is dienen beide ouders zich hieraan te houden. Het is dus erg belangrijk dat beide ouders het er mee eens zijn. Het is daarom voor beide partijen beter om er samen uit te komen. De rechter moet gezien worden als een laatste redmiddel.