Tips voor het testament na echtscheiding

Wanneer je gaat scheiden, wil je alles zo goed mogelijk regelen. Er is een aspect dat soms nog weleens vergeten wordt: het testament. Bij een echtscheiding moet je die opstellen of aanpassen als die er al is. Het financieel ‘los’ komen van je ex-partner regel je tijdens de scheiding. Maar dat geldt slechts bij leven. Dus daarom is het zo van belang dat ook het testament goed geregeld wordt. Zeker als er kinderen in het gezin zijn. We geven graag wat tips waar je aan moet denken bij het aanpassen of opstellen van het testament.

1. Bepaal de erfgenamen
Als er geen testament is, bepaalt de wet dat. Dus kan dit soms nogal vervelend zijn in bepaalde situaties. Een echtscheiding is er daar een van. Indien er geen partner meer is, zijn normaal gesproken de kinderen de erfgenamen. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, dan geldt dat de langstlevende (ex)-partner het vruchtgebruik (het recht gebruik te maken van) over de erfenis. Bij het vastleggen van het testament kan je dit voorkomen of er bepaalde regels over in opnemen.

2. Bepaal de executeur
Minderjarige kinderen kunnen juridisch gezien de erfenis niet afhandelen. Als je overlijdt en je legt geen executeur vast, zal je ex-partner dit namens de kinderen mogen doen. En dit is waarschijnlijk iets dat je totaal niet wilt. Leg daarom vast wie de executeur is en wie je nalatenschap mag beheren en afhandelen. Het is wel handig dit van tevoren even met diegene te overleggen voor je dit daadwerkelijk laat vastleggen.

3. Maak afspraken over het gezag van de kinderen vast
Na het overlijden krijgt meestal de langstlevende ouder het gezag over de kinderen. Als ook die overlijdt, is er niemand die het gezag over de kinderen uitoefent. De rechter zal in dat geval op zoek gaan naar iemand die de kinderen wilt gaan opvoeden. Als je al in je testament laat vastleggen wie de opvoeding van de kinderen op zich moet gaan nemen bij overlijden van beide ouders voorkom je dat ze misschien ergens naartoe gaan wat jij, je ex of de kinderen niet willen. Overleg van tevoren met de personen die je graag als voogd zou willen hebben. Het is immers een zware taak die ze toebedeeld krijgen als het zover mocht komen.

4. Leg het erfdeel voor de kinderen vast
Zodra de kinderen meerderjarig zijn mogen ze zelfstandig over hun deel van de erfenis gaan beschikken. Mocht je als ouder 18 jaar toch te jong vinden hierover te beschikken, kan je bepaalde voorwaarden gaan vastleggen over het vrijgeven van de erfenis. Je kunt ook iemand aanstellen als (tijdelijk) bewindvoerder en deze persoon kan dan gaan handelen volgens de wensen die zijn vastgelegd in het testament.

5. Denk aan een uitsluitingsclausule
Met de uitsluitingsclausule, ook wel privéclausule genoemd, zorg je ervoor dat het deel dat de kinderen erven altijd tot hun privévermogen blijft horen. Zelfs als ze in gemeenschap van goederen zullen trouwen. Ook bij een scheiding zal je kind dus niets aan zijn ex hoeven te betalen. Dit betekent trouwens niet dat de erfenis beschermd wordt als het kind komt te overlijden. Dan kan zelfs de koude kant er alsnog aanspraak op maken. Door een zogenaamde tweetrapsmaking op te stellen zal je erfenis ook na het overlijden van het kind alleen naar de kleinkinderen gaan en niet naar de ex van je kind.

De bovengenoemde tips zijn dus echt handig om mee te nemen bij het aanpassen en opstellen van het testament. Het is dus inderdaad iets dat je goed moet regelen om te zorgen dat er na overlijden niets gebeurt dat je absoluut niet wilt.