Inning alimentatie

De betaling van alimentatie wordt in principe door partners onderling geregeld. Soms wordt de kinderalimentatie of partneralimentatie door je ex-partner niet betaald. In dat geval kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen inschakelen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie voor jou innen.

Wanneer kun je terecht bij het LBIO?

Om terecht te kunnen bij het LBIO, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Het alimentatiebedrag is door de rechter vastgesteld
  • Er is minimaal 1 maand achterstand (waarin niets of te weinig ontvangen is)
  • De betalingsachterstand is minimaal 10 euro
  • De achterstand is niet ouder dan 6 maanden
  • Je ex-partner weet naar welk rekeningnummer hij of zij de alimentatie over kan maken

Inning alimentatie

Als je je aanvraag bij het LBIO hebt ingediend, doet het LBIO nog één keer een verzoek aan je ex-partner om de alimentatie aan jou uit te betalen. Betaalt je partner de alimentatie na deze oproep niet? Dan gaat het LBIO de alimentatie innen bij je ex-partner en keert deze vervolgens aan jou uit. Zo kan het LBIO bijvoorbeeld beslag laten leggen op het salaris van je ex-partner. De kosten hiervoor komen voor rekening van je ex-partner. Voor jou als aanvrager is het inschakelen van het LBIO volledig kosteloos. Het aanvragen van de inning kan online gedaan worden.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden