Wijzigen

Er zijn diverse situaties waarin de hoogte van de alimentatie kan wijzigen. Bijvoorbeeld als de omstandigheden van jou, je ex-partner of de kinderen wijzigen. Daarnaast vindt er ook een jaarlijkse wijziging van de alimentatie plaats.

Jaarlijkse indexatie

Er vindt sowieso elk jaar een wijziging in de alimentatie plaats, namelijk door middel van de jaarlijkse indexatie. Dit is een percentage dat door de Minister van Justitie wordt vastgesteld om de kinderalimentatie en de partneralimentatie te verhogen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. Voor 2020 is het indexatiepercentage vastgesteld op 2,5%, dat betekent dat alle alimentatiebedragen met 2,5% omhoog zijn gegaan ten opzichte van 2019.

Verandering in jouw situatie of die van je ex-partner

Naast de jaarlijkse wijzigingen in de alimentatie, kan het ook zo zijn dat jouw situatie of die van je ex-partner verandert. Dan kan een wijziging in de alimentatie worden aangevraagd. Dit verloopt altijd via een wijzigingsverzoek dat bij de rechtbank wordt ingediend. Situaties waarin een wijziging van alimentatie zou kunnen worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld: ontslag of werkloosheid, hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing, verhuizing van het kind naar de andere partner of pensionering.

De rechter beoordeelt vervolgens of de wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden niet aan jou zelf te verwijten zijn. Een baan accepteren met een beduidend lager salaris dan je vorige baan, om zo een gunstigere alimentatieregeling te krijgen, zal door de rechter bijvoorbeeld niet gehonoreerd worden.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden