Mediation online

Bij online mediation vindt een gedeelte van of de gehele mediation online beveiligde omgeving plaats. Net zoals bij normale mediation, treedt een online mediator op als een onafhankelijke bemiddelaar in een conflict die jou en jouw ex-partner naar een passende oplossing leidt.

In sommige scheidingen kan het moeilijk zijn een gesprek aan te gaan met de andere partij. Wanneer dit het geval is kan online mediation een oplossing bieden. Het is hierbij namelijk niet noodzakelijk met de andere partij in dezelfde ruimte te zijn. Zo biedt online mediation ook een oplossing voor wanneer afstand en reistijd een grote rol spelen. Wanneer je het lastig vindt om je mondeling te verwoorden in een conflict, kun je er door middel van online mediation voor kiezen dit schriftelijk te doen.

Bij online mediation kun je echter geen gebruik maken van non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. Hierdoor kunnen geschreven berichten soms verkeerd geïnterpreteerd worden. Juist wanneer er sprake is van een conflict, is goede communicatie cruciaal. Om deze reden kan er juist ook worden gekozen voor ‘normale’ mediation.

Online mediation is wel erg toegankelijk. Alleen een e-mailadres en een werkende internetverbinding zijn vereist om deel te nemen. Bij verschillende soorten conflicten kan online mediation hulp bieden. Dit kan een conflict zijn zoals scheiden met jouw partner, maar het kan ook worden gebruikt voor andere conflicten. Het is daarnaast ook geen probleem als er meer dan personen in het conflict verwikkeld zijn.

Hoe verloopt online mediation?

Doordat het proces van mediation online kan plaatsvinden, kun je dit vanuit een voor jou prettige omgeving doen. Dit kun je vanaf jouw laptop op elk gewenst moment doen. Online mediation is namelijk een sequentieel proces. Dit betekent dat de je om de beurt op elkaar reageert.

Ook bij online mediation is er mogelijkheid voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kun je kennis maken met de mediator. Door middel van meerdere kennismakingsgesprekken kun je keuze maken tussen verschillende mediators. Hierbij is van belang dat de mediator geregistreerd is bij de Mediationfederatie Nederland. Op deze manier weet je zeker dat je mediator een opleiding gevolgd heeft en al ervaring in het vak heeft. Het is belangrijk de mediators goed te vergelijken. Daarnaast neem je in het kennismakingsgesprek samen met de mediator wat praktische zaken door, zoals financiële en persoonlijke gegevens. Verder kan is er ruimte om het conflict kort te introduceren bij de mediator.

Bij online mediation dient net zoals bij normale mediation eerst een mediationovereenkomst opgesteld te worden. Wanneer alle betrokkenen en de mediator deze hebben ondertekend, kan de mediation beginnen. Online mediation begint met het in kaart brengen van de belangen en standpunten van jou en jouw ex-partner. Dit kan bijvoorbeeld door het invullen van een uitgebreide online vragenlijst. Deze vullen jij en jouw ex-partner beide in, waardoor de mediator een goed beeld krijgt van jullie situatie. Vanaf dat moment wordt er gecommuniceerd door middel van een online discussieforum. Dit forum is beveiligd en alleen toegangbaar voor iedereen die betrokken is bij het conflict. Hierdoor wordt vertrouwelijkheid tijdens online mediation gewaarborgd. De mediator zal jullie door het stellen van vragen en samenvatten van antwoorden naar een passende oplossing leiden.

Wanneer alle betrokkenen tevreden zijn met de gevonden oplossing worden de afspraken ten slotte door de mediator verwerkt in een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt wordt zowel op papier als digitaal vastgelegd.

Wat kost online mediation?

Bij online mediation zijn meerdere kostenmodellen mogelijk. Je betaalt bij online mediation het uurtarief van de mediator en de prijs voor het gebruik van het online platform waarop het gesprek plaatsvindt. Het uurtarief van een mediator is gemiddeld 150 euro. Online mediation kan daarnaast aangeboden worden in een pakketprijs. Hier zit vaak een maximaal aantal uren in verwerkt. Ook kun je bij online mediation in aanmerking komen voor een subsidie en sommige rechtsbijstandverzekeringen dekken de kosten van mediation.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden