Mediator zoeken

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die jou en jouw ex-partner kan helpen bij een scheiding. Een mediator treedt bij een conflict niet op als een eenzijdige belangenbehartiger, maar probeert samen met jou en jouw ex-partner een oplossing te zoeken. Hierbij is het van belang dat de betrokken partijen tevreden zijn met de overeengekomen oplossing. Deze oplossing wordt vervolgens vaak door de mediator vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Mediators zijn er niet alleen voor scheidingen maar ook voor andere conflicten. Welke dingen moet jij weten bij jouw zoektocht naar de juiste mediator?

Neutrale rol van de mediator

Een belangrijk eigenschap van een mediator is dat hij/zij volledig neutraal en onafhankelijk is wanneer hij bemiddelt in een conflict. Hij zal dan ook geen voorkeur uitspreken voor jouw standpunten of die van jouw ex-partner. De mediator gaat op zoek naar een geschikte oplossing voor de afwikkeling van een scheiding. Het is goed om te kijken naar de recensies van de mediator zodat jullie een geschikte kandidaat vinden die jullie op een neutrale manier helpt.

Vrijwilligheid en geheimhouding

Wat belangrijk is om te weten, is dat praten in mediation altijd op vrijwillige basis is. Je kan dus nooit verplicht worden om hieraan mee te doen. Het is van belang dat beide partijen open staan voor mediation. Mediation heeft vrijwel geen kans van slagen wanneer deze bereidheid er niet is.

Naast de benodigde vrijwilligheid van beide partijen, is er ook een verplichting voor de mediator. Alles wat besproken wordt met een mediator is namelijk volledig vertrouwelijk en deze is dus verplicht tot geheimhouding. Hiervoor zal de mediator een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Je kunt dus persoonlijk ingaan op de problemen vanaf jouw kant.

Waarom is het belangrijk om mediation in te schakelen?

Bij mediation wordt er meestal gezocht naar een oplossing voor een conflict. Doordat een mediator de verschillende partijen bij elkaar brengt en op zoek gaat naar een oplossing die voor beide partijen goed is, ontstaat er een betere basis voor verdere samenwerking. Met name in zakelijke conflictsituaties kan dit gewenst zijn, zodat er in de toekomst nog zaken gedaan kunnen worden.

Andere soorten van mediation

Een scheiding is niet de enige situatie waarbij je op zoek moet naar een mediator. Het kan ook voorkomen dat je in een conflict komt met je zakelijke partner. Hiervoor is een business mediator geschikt.Bij deze soort mediation word je geholpen om zakelijke conflicten op te lossen. Wanneer een klant bijvoorbeeld vindt dat een leverancier zich niet aan de afgesproken voorwaarden heeft gehouden, kan een business mediator ingeschakeld worden. Daarnaast bestaat de Exit mediator. Deze mediator is ervaren in het correct beëindigen van arbeidsrelaties. Hij of zij zorgt ervoor dat er weer een goed gesprek kan plaatsvinden en er goede afspraken worden gemaakt.

Scheiding mediation

In de meeste gevallen kom je bij scheidingsmediation samen met je partner onder begeleiding tot een oplossing. De nadruk ligt wat minder op wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. De mediator is de gespreksleider die het proces begeleidt. Het proces wordt gestart door middel van het ondertekenen van het mediationovereenkomst. Het is in vele gevallen aanzienlijk goedkoper dan een zaak die voor de rechter komt. Aangezien mediation meestal een duur heeft van maximaal 15 weken kunnen de kosten laag blijven.

Mediatorsfederatie Nederland

Het is belangrijk dat je een goede mediator voor de juiste zaak op zoekt. Hiervoor is het keurmerk MfN in het leven geroepen. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is een overkoepelende federatie voor een verzameling van verschillende mediatorsverenigingen in Nederland. De MfN staat voor het beroep van mediation in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast bekommert de MfN zich over de opleiding van nieuwe mediators en het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van bestaande mediators. Hiervoor organiseert de MfN onder andere elk jaar het Mediationcongres. Ook verzorgt de MfN wetgevingsadvisering en komen ze op voor de belangen van de mediator in de Tweede Kamer. Check dus of jouw mediator bij deze federatie is aangesloten.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden