Mediatorsfederatie Nederland

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is een overkoepelende federatie voor een verzameling van verschillende mediatorsverenigingen in Nederland. Deze is opgericht in op 1 januari 2014. De MfN staat voor het beroep van mediation in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast bekommert de MfN zich over de opleiding van nieuwe mediators en het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van bestaande mediators. Hiervoor organiseert de MfN onder andere elk jaar het Mediationcongres. Ook verzorgt de MfN wetgevingsadvisering en komen ze op voor de belangen van de mediator in de Tweede Kamer.

Wat is het MfN-register?

In het kader van de waarborging van kwaliteit van mediation in Nederland, heeft de Mediatorsfederatie Nederland het MfN-register opgesteld. De uitvoerder en beheerder van dit register is de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register worden alle MfN-geregistreerde mediators verwerkt. In tegenstelling tot ‘mediator’, mag niet iedereen zich in Nederland een MfN-registermediator noemen. Dit is namelijk wél een beschermde titel. Op deze manier kun je dus onderscheid maken in de kwaliteit van verschillende mediators. MfN-registratie is daarom een belangrijke factor wanneer je verschillende mediators gaat vergelijken. Het MfN-register is bovendien erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en door de Raad voor de Rechtspraak.

Wanneer is een mediator MfN-geregistreerd?

Wanneer je een MfN-registermediator inschakelt mag je er met zekerheid vanuit gaan dat hij/zij aan de volgende zaken voldoet. Allereerst moet de mediator voldoen aan de toelatingseisen van voor het MfN-register. Onder deze eisen valt het met succes afronden van een erkende basisopleiding mediation en het hebben van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hierdoor weet je zeker dat de mediator beschikt over genoeg kennis en dat hij juist omgaat gevoelige persoonsgegevens en kwetsbare personen. Daarnaast moet een MfN-registermediator elke drie jaar voldoen aan bepaalde onderhoudseisen om zijn titel te behouden.

Kennis en ervaring van de mediator

Wanneer een mediator MfN-geregistreerd is weet je zeker de mediator voldoet aan het beroepsprofiel en competentieprofiel van een professionele mediator. Het beroepsprofiel maakt duidelijk over welke persoonlijke kwaliteiten, kennis, omgangsvormen, professionele houding en ervaring een mediator moet beschikken. Je mag daarom ook aannemen dat een MfN-registermediator voldoende ervaring heeft. In het competentieprofiel wordt verder nog uitgelegd welke basiscompetenties een mediator moet hebben.

Reglement en gedragsregels

Een MfN-registermediator werkt ten alle tijden onder door SKM opgestelde condities. Je kunt met zekerheid aannemen dat deze mediator zich zal houden aan fundamentele principes zoals vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, geheimhouding en neutraliteit. Deze condities worden beschreven in reglementen en modellen. Hieronder valt het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’,de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator en het ‘statuut voor de interne mediator’. Het statuut voor de interne mediator is er speciaal voor mediators die werkzaam zijn in een bestuursorgaan.

Klachtenregeling en tuchtrechtspraak

Ten slotte valt iedere MfN-Registermediator onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak. Je bent er hierdoor van verzekerd dat je bij een hoger orgaan terecht kunt wanneer je ontevreden bent over jouw MfN-registermediator. Wanneer je vermoedt dat jouw mediator zich niet heeft gehouden aan de gestelde gedragsregels of dat hij/zij zich niet houdt aan het mediationreglement, kun je een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediation. Als jouw klacht in behandeling genomen wordt stelt de SKM een neutrale en externe klachtbehandelaar aan. Deze gaat samen met jou en de mediator op zoek naar een oplossing

Wanneer je deze klachtenprocedure hebt doorlopen, maar niet tot een oplossing bent gekomen, kun je ervoor kiezen jouw klacht voor te leggen bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM). Dit kun je doen tot zes maanden nadat de klachtenprocedure bij de SKM is beëindigd. Naar aanleiding van een verweerschrift en een zitting doet de Tuchtcommissie uitspraak. Mocht je het hier niet mee eens zijn kun je in hoger beroep gaan bij het College van Beroep.

Welke verenigingen vallen onder de Mediatorsfederatie Nederland?

Onder de MfN vallen zes verschillende landelijke mediatorsverenigingen. Deze dekken samen verschillende vlakken binnen het beroep mediation. Hieronder vallen de volgende verenigingen:

-Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv);
-Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Mediation (NIP);
-Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS);
-Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA);
-Vereniging van Mediators in het notariaat (VNM);
-Vereniging van Mediators bij de overheid (VMO).

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden