Wat doet een mediator?

Een mediator helpt jou en je ex-partner om samen tot een passende oplossing te komen bij een conflict. De mediator treedt hierin op als een onafhankelijke bemiddelaar en probeert door middel van sturing en begeleiding jou en jouw ex-partner naar een uitkomst te leiden, waarmee iedereen tevreden is. Een belangrijke eigenschap van een mediator is dus dat hij/zij zelf niet een oplossing presenteert.

Het conflict dat jij met jouw ex-partner hebt kan juridisch zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een mediator kan helpen, wanneer jij en de andere partij gezamenlijk graag tot een oplossing willen komen. Mediation is vaak niet meer mogelijk wanneer dit station gepasseerd is.

Wanneer je na een scheiding nog regelmatig met elkaar in aanmerking komt, is het belangrijk een goede verstandhouding te behouden. Dit kan het geval zijn jou en jouw ex-partner wanneer jullie samen kinderen hebben. Een mediator kan hierbij helpen door het gesprek in goede banen te leiden. Vooral in het geval van kinderen is het belangrijk dat beide partijen nog op een volwassen manier met elkaar om kunnen gaan. Zonder de mediator kunnen de emoties eerder de overhand krijgen, waardoor het vinden van gezamenlijke oplossing stuk loopt.

Hoe helpt een mediator mij naar een oplossing?

De mediator zal aan de hand van een aantal gesprekken samen met jou en jouw ex-partner een oplossing proberen te vinden. Met behulp van mediation duurt dit gemiddeld 2 tot 8 uur. Dit ligt natuurlijk volledig aan de aard en ernst van jouw conflict. Ook is het belangrijk om de mediator al te voorzien van voldoende informatie. Dit kan het process namelijk aanzienlijk versnellen. In deze sessies stelt de mediator zich volledig neutraal en onpartijdig op. Hij zal daarom geen voorkeur geven aan jouw standpunten of die van jouw ex-partner. De mediator bekommert zich dan ook niet om de inhoud van het conflict.

Alles dat jij en jouw ex-partner met de mediator tijdens de gesprekken bespreken is volledig vertrouwelijk. De mediator is dan ook verplicht een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Hierdoor kan iedereen vrijuit spreken gedurende mediation en worden alle standpunten duidelijk, zonder dat hier dingen achtergehouden hoeven te worden.

Taken van de mediator gedurende het proces

Voordat de mediator begint met het eerste gesprek, zal iedereen een zogenaamde mediationovereenkomst moeten tekenen. Hier vallen jij, jouw ex-partner en de mediator onder. In de mediationovereenkomst vind je de gedragsregels waaraan een mediator zich moet houden. Daarnaast wordt ook het financiële aspect en zaken als vertrouwelijkheid duidelijk gemaakt in de overeenkomst. Na ondertekening kan het eerste gesprek beginnen.

Wanneer jij en jouw ex-partner in de eerste sessie nog moeite hebben om te communiceren, zal de mediator eerst proberen de communicatie tussen jullie op gang te brengen. Hiervoor gebruikt een mediator verschillende technieken. Vervolgens stuurt de mediator aan op jullie gemeenschappelijke belangen. Hierbij kan hij bijvoorbeeld suggestieve vragen stellen die jou en de andere partijen op ideeën kan brengen. Wanneer de mediator merkt dat jullie echt vastlopen, kan hij/zij zelf ook een suggestie doen.

In de laatste fase van mediation zullen er afspraken en oplossingen naar voren komen. Wanneer alle betrokkenen tevreden zijn met de uitkomst, wordt dit vastgelegd door de mediator in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation bij scheiding

Mediation komt voor bij verschillende soorten geschillen. De mediator heeft nog een aantal extra verantwoordelijkheden wanneer deze bemiddeld in een echtscheiding. Zo moet de mediator rekening houden met de belangen van de kinderen wanneer deze aanwezig zijn. Daarnaast kan de mediator ook verantwoordelijk zijn voor het berekenen van de kinder- en partneralimentatie. Wanneer de mediator ook advocaat is, kan hij/zij de scheiding aanvragen bij de rechtbank.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden