Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die jou en jouw ex-partner kan helpen om een scheiding in goede banen te leiden. Een mediator treedt bij een conflict niet op als een eenzijdige belangenbehartiger, maar probeert samen met beide partijen een oplossing te zoeken. Hierbij is het van belang dat de betrokken partijen tevreden zijn met de overeengekomen oplossing. Deze oplossing wordt vervolgens vaak door de mediator vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst.

Neutrale rol van de mediator

Een belangrijk eigenschap van een mediator is dat hij/zij volledig neutraal is wanneer hij bemiddelt in een scheiding. Hij zal dan ook geen voorkeur uitspreken voor jouw standpunten of die van jouw ex-partner. De mediator probeert jou en jouw ex-partner te leiden naar een passende oplossing. Hoewel het bij mediation de bedoeling is dat de partijen samen met een oplossing komen, kan de mediator ook suggesties doen.

Vrijwilligheid en geheimhouding

Wat goed is om te weten, is dat participeren in mediation altijd vrijwillig is. Je kan dus nooit verplicht worden om hieraan mee te doen. Bij een gerechtelijk proces kan dit wel. Het is daarom ook van belang dat er van beide kanten bereidheid is om samen tot een oplossing te komen. Mediation heeft vrijwel geen kans van slagen wanneer deze bereidheid er niet is.

Naast de benodigde vrijwilligheid van beide partijen, is er ook een verplichting voor de mediator. Alles wat besproken wordt met een mediator is namelijk volledig vertrouwelijk en hij/zij is dus verplicht tot geheimhouding. Hiervoor zal de mediator een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. De mediator verklaart hiermee dat alles wat jij zegt met niemand anders gedeeld zal worden, ook niet met een rechter. Je kunt hierdoor vrijuit spreken bij het formuleren van jouw standpunten. Wanneer je tijdens de mediation nog gebruik wil maken van een advocaat of adviseur, moet deze ook een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Wanneer mag iemand zich mediator noemen?

In tegenstelling tot een advocaat, is mediator geen beschermde titel in Nederland. Dit betekent dat in theorie iedereen zich mediator mag noemen. Wel is er een zogenaamde Mediation federatie Nederland (MfN). Zij maken onderscheid in de kwaliteit van mediators middels het toekennen van certificaten. Op basis hiervan kun je zien hoe goed een mediator is. Kies daarom bij voorkeur voor een MfN-Registermediator wanneer je verschillende mediators wil vergelijken met onze tool.

Wanneer kun je gebruik maken van een mediator?

Wanneer jij en jouw ex-partner nog door één deur kunnen tijdens een scheiding kun je een mediator inschakelen. Een mediator kan met jou en je partner in gesprek gaan om te kijken of scheiden de enige mogelijkheid is. Wanneer jullie ervoor kiezen de scheiding door te laten gaan, kan een mediator het gesprek met je partner begeleiden, helpen afspraken te maken en helpen eigendommen te verdelen. Daarnaast kan de mediator jou en je partner informeren over alles wat er komt kijken bij een echtscheiding.

Op het moment dat jij en je ex-partner er zonder een rechterlijke procedure uit kunnen komen, is een mediator een juiste keuze. Met de hulp van een mediator worden ieders belangen meestal beter behartigd en verloopt het hele proces een stuk sneller. Dit zorgt er dan ook voor dat de kosten van de scheiding een stuk lager uitvallen dan wanneer jij en je ex-partner beide een eigen echtscheidingsadvocaat inschakelen. Daarnaast wordt er met behulp van mediation vaak een goede verstandhouding tussen jou en je ex-partner gewaarborgd. Dit is zeker van groot belang wanneer er kinderen aanwezig zijn.

Wanneer jij en je ex-partner er met geen mogelijkheid samen uit kunnen komen zal mediation niet genoeg zijn. Jullie zullen dan beiden een aparte echtscheidingsadvocaat moeten inschakelen en de rechter zal uiteindelijk een oordeel vellen over de afspraken en de verdeling van eigendommen.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden