Wat is pre-mediation?

Om conflicten bij een scheiding op te lossen kun je gebruik maken van een zogenoemde mediator. Een mediator kan het best worden gezien als een onafhankelijke partij die bemiddelt in een conflict tussen twee partijen. Soms wordt er tijdens een conflict besloten om eerst pre-mediation aan te gaan. De pre-mediation fase gaat vooraf aan een mediationtraject en is bedoeld om de partijen de mogelijkheid te geven om op een informele manier te praten over het (dreigende) conflict. Als je een uitkomst ziet in pre-mediation is er vaak sprake van een relatief klein en lokaal conflict. De zaak wordt in dit geval niet in de rechtbank behandeld. Je kunt in eerste instantie denken aan pre-mediation bij bijvoorbeeld een echtscheiding, een familieconflict, of een aanvaring met de gemeente. Na de pre-mediation fase kan er eventueel worden gekozen voor een mediator om als derde onafhankelijke partij te bemiddelen. Wanneer het gewenste effect in de pre-mediation fase (helaas) niet is behaald, is dit een raadzame keuze. Er is dan sprake van een officieel mediationtraject waarin de mediator helpt om een oplossing te vinden die voor beide partijen redelijk is.

Hoe gaat pre-mediation in zijn werk?

In sommige gevallen kan een mediationtraject worden voorkomen. Een passende en heldere oplossing kan dan eerder worden gevonden tijdens de zogenoemde pre-mediation fase. Deze fase vindt plaats voorafgaand aan het mediationtraject. Bij pre-mediation ga je samen je partner in gesprek over een eventueel (naderend) conflict dat kan ontstaan bij het maken van afspraken. Er kan vanuit de gemeente een medewerker beschikbaar worden gesteld die het gesprek bijwoont. De medewerker denkt in deze fase mee over de discussie en komt, indien nodig, met adviezen en ondersteuning. Het gesprek tijdens de pre-mediation wordt gehouden op informeel niveau. Hierin kun je elkaars gevoelens en acties met elkaar gaat bespreken om meer begrip voor elkaar te krijgen. Het doel van pre-mediation is om een duidelijker beeld over de situatie te krijgen en na te denken over een mogelijke oplossing. Stabiele communicatie is in deze fase van groot belang en het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. Pre-mediation en mediation kunnen alleen een oplossing bieden als beide partners hiervoor open staan. Het is de bedoeling om door mediation de scheiding op een goede manier te laten verlopen, hierdoor kun je een goede band blijven behouden met je partner na de scheiding.

Negatief resultaat pre-mediation

Het is verstandig om pre-mediation goed te overwegen. Wanneer je niet meer in staat bent om met je echtgenoot of andersom te communiceren kan er een onprettige sfeer ontstaan. Mensen vallen dan vaak in herhaling en praten langs elkaar heen. Dit kan juist zorgen voor meer polarisering. Het probleem is in dit geval al zo diepgeworteld dat het verstandig is om een derde partij in te schakelen. Wanneer pre-mediation nauwelijks positief effect heeft gehad of er wanneer er nog geen passende uitweg is gevonden, kan er worden gestart met de ‘officiële’ mediation. Een onafhankelijke partij zal helpen om een middenweg te vinden.

Is mijn situatie geschikt voor pre-mediation?

Om te bepalen of pre-mediation een oplossing is voor jouw conflict, is het belangrijk om te beoordelen of jij en je partner nog goed met elkaar kunnen communiceren. Wanneer jullie nog wel in staat zijn tot goede communicatie maar wel het gevoel hebben dat een onafhankelijke derde beter kan helpen met de gesprekken is pre-mediation een goede keuze. Ook is het belangrijk inzicht in de te maken afspraken te hebben en goed na te denken over wat bepaalde oplossingen voor jou en voor de ander betekenen. Het kan zijn dat de ene partij geheel anders denkt over mogelijke oplossingen dan de andere partij. Communicatie is essentieel tijdens pre-mediation. Schat voorafgaand aan het gesprek in of zowel jij als je partner in staat zijn om elkaar je verhaal te vertellen en aan te horen. Indien een pre-mediation toch geen oplossing blijkt te zijn kan er vervolgens worden gekozen voor een passende mediator die je zelf kunt aanstellen. Hij of zij zal dan helpen een oplossing te zoeken die voor jullie beiden acceptabel is.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden