Pensioenverevening

Pensioenverevening betekent het verdelen van het ouderdomspensioen van jou en je ex-partner. Het gaat daarbij om het pensioen dat is opgebouwd in de periode dat jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Of je aanspraak kunt maken op een deel van het ouderdomspensioen van je ex-partner, hangt af van wanneer je gescheiden bent.

Gescheiden vóór 27 november 1981

Als je gescheiden bent vóór 27 november 1981 kun je in geen enkel geval aanspraak maken op het pensioen van je ex-partner.

Gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995

Als je tussen deze twee data gescheiden bent en de verdeling van bezittingen na de scheiding plaats vond, val je niet onder de Wet verevening pensioenrechten (Wet VPS). In dat geval val je onder de regels van het pensioenarrest, dat ook wel bekend staat als het Boon van Loon arrest. Je kunt het beste contact opnemen met een advocaat voor meer informatie.

Gescheiden na 30 april 1995

Als je scheiding na 30 april 1995 is geregistreerd of als je geregistreerd partnerschap na 30 april 1995 definitief is beëindigd, val je onder de Wet VPS. Je hebt dan recht op de helft van het ouderdomspensioen van je ex-partner, dat hij of zij tijdens jullie huwelijk of partnerschap heeft opgebouwd.

Om de uitbetaling van het pensioen te regelen, moet bij het pensioenfonds het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen ingeleverd worden. Dit moet binnen 2 jaar na de scheiding gebeuren. In dat geval kan het pensioenfonds rechtstreeks uitkeren aan beide partners.

Als de pensioenuitvoerder minder dan €465,94 per jaar moet uitbetalen aan de ex-partner, vindt geen uitbetaling plaats. Dit valt onder ‘klein pensioen’ en wordt niet verdeeld.

Als het formulier niet op tijd binnen is bij de pensioenuitvoerder, kan deze het geld alleen rechtstreeks uitkeren aan de partner die het pensioen heeft opgebouwd. Deze partner zal dan zelf aan zijn of haar ex-partner het andere deel moeten uitbetalen.

Kiezen voor een andere verdeling

In principe kan je ex-partner aanspraak maken op 50% van jouw opgebouwde ouderdomspensioen. Het kan echter ook zo zijn dat jullie hier zelf andere afspraken over hebben gemaakt in het echtscheidingsconvenant, of in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. In dat geval moet een kopie van dat document meegestuurd worden naar de pensioenuitvoerder. Het is verstandig om dit zou snel mogelijk te doen. Het pensioenfonds hoeft namelijk pas aan deze verdeling te voldoen wanneer het dit document heeft ontvangen.

Het is ook mogelijk om helemaal af te zien van een verdeling, bijvoorbeeld als jij en je ex-partner ongeveer even veel verdienen. Ook wanneer jullie dit besluit nemen, moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. Dit document moet vervolgens naar de pensioenuitvoerder gestuurd worden.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden