Scheidingspapieren aanvragen

Het aanvragen van de scheidingspapieren doe je door bij de rechtbank een verzoekschrift tot scheiding in te dienen. Dit kun je echter niet zelf doen, maar verloopt altijd via een advocaat. Je kunt de scheiding eenzijdig aanvragen, maar ook in overleg met je partner. Als jullie samen de scheiding aanvragen, hebben jullie maar één advocaat nodig.

Echtscheidingsverzoek indienen

In het echtscheidingsverzoek moeten in ieder geval de persoonsgegevens van jou en je toekomstige ex-partner zijn opgenomen. Daarnaast moet in het scheidingsverzoek vermeld worden dat het huwelijk duurzaam ontwricht is en dat jij of jullie daarom een scheiding willen aanvragen. Bij het echtscheidingsverzoek moeten uittreksels uit het persoonsregister meegestuurd worden met de gegevens van jou en je toekomstige ex-partner. Ook moet je een uittreksel uit het huwelijksregister meesturen, dit is verkrijgbaar bij de gemeente waarin je getrouwd bent. Daarnaast moet een uittreksel uit het geboorteregister meegestuurd worden als jullie minderjarige kinderen hebben.

Als jullie samen het echtscheidingsverzoek indienen, kan bij het verzoek ook meteen het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan ingediend worden. Hierin leggen jullie afspraken vast, bijvoorbeeld over wie er in de woning blijft wonen, de verdeling van de inboedel, alimentatie en de omgang met de kinderen. Wanneer je toekomstige ex-partner het echtscheidingsverzoek niet wil tekenen, kun je een eenzijdig echtscheidingsverzoek indienen. De rechter zal dan verdere beslissingen nemen, nadat ook de andere partij gehoord is.

Echtscheidingsbeschikking

De uitspraak van de rechter komt in de echtscheidingsbeschikking te staan. Hierin verleent de rechter jou en je ex-partner toestemming om te scheiden onder bepaalde voorwaarden. Na het opstellen van de echtscheidingsbeschikking ben je niet direct officieel gescheiden, jij en je ex-partner hebben dan nog 3 maanden de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Deze termijn van 3 maanden geldt overigens niet wanneer jullie het verzoek tot echtscheiding gezamenlijk hebben ingediend.

Akte van berusting

De scheiding wordt pas officieel ingeschreven bij de Burgerlijke Stand als de beroepstermijn van 3 maanden voorbij is. Als jullie het allebei eens zijn met de uitspraak van de rechter en niet van plan zijn in hoger beroep te gaan, is het ook mogelijk een akte van berusting te ondertekenen. Hierin geef je aan dat je niet in beroep wilt gaan en het eens bent met de rechter. De termijn van 3 maanden komt dan te vervallen en de scheiding wordt meteen ingeschreven.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden