Voorlopige voorzieningen

Een scheiding kan in het meest gunstige geval in enkele weken afgehandeld worden, maar in complexere gevallen kan een scheiding tot wel een jaar duren. Een lange periode met veel onzekerheid dus, over wat er bijvoorbeeld met de woning en alimentatie gebeurt totdat de scheiding officieel is. Als jullie er niet uit komen, kan een voorlopige voorziening hiervoor de oplossing zijn. De rechter velt dan een tussentijds oordeel, een voorlopige beslissing die geldig blijft tot de scheiding definitief is.

Waarom een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening biedt rust en zekerheid in een emotionele en onzekere periode. Het maakt voor iedereen duidelijk waar hij of zij aan toe is, waardoor de rest van de scheiding op een prettigere manier afgehandeld kan worden. Ook voor kinderen is een voorlopige voorziening fijn, omdat zij zo duidelijkheid krijgen over de omgangsregeling en meer regelmaat hebben.

Welke voorlopige voorzieningen kunnen getroffen worden?

Er zijn diverse zaken waarvoor een voorlopige voorziening getroffen kan worden. Allereerst kan een voorlopige voorziening getroffen worden voor de hoofdplaats waar de kinderen gaan verblijven en de omgang met de andere ouder. Ook voor partneralimentatie en kinderalimentatie kan een voorlopige voorziening getroffen worden. Zo wordt voorkomen dat één van beide partners tijdens de scheiding in de financiële problemen komt. Daarnaast kan ook voor de verdeling van inboedel en het gebruik van de gezamenlijke woning een voorlopige voorziening getroffen worden. Het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen voorlopige voorzieningen die de rechter heeft uitgesproken.

Hoe en wanneer dien ik een voorlopige voorziening in?

Een voorlopige voorziening moet altijd door een advocaat ingediend worden bij de rechtbank. Je kunt dit verzoek indienen vanaf 4 weken voordat je het verzoek tot echtscheiding indient. Ook tijdens de scheiding kun je dit verzoek nog indienen.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden