Mogelijkheid tot hoger beroep bij echtscheiding mogelijk afgeschaft

Wanneer er op dit moment een eenzijdig verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, is het voor de andere partner mogelijk om in beroep te gaan tegen dit verzoek. Ook na de uitspraak van de rechter kan hij of zij nog in beroep gaan, wat van de scheiding een lang en zwaar proces kan maken.

Afschaffen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is dan ook van plan om het hoger beroep in echtscheidingszaken en alimentatiekwesties af te schaffen, zo werd duidelijk op Prinsjesdag. Volgens de Raad voor de Rechtspraak zou dit ervoor zorgen dat er jaarlijkse 1.700 beroepsprocedures minder nodig zijn dan voorheen.

Onderzoek naar redenen om in beroep te gaan

Advocate Diana de Wolff pleit voor een onderzoek naar de redenen waarom mensen in een scheidingszaak besluiten in hoger beroep te gaan. Volgens haar is het daarbij ook van belang om te kijken naar welke rol de advocaten spelen in het proces. De vereniging van familierechtadvocaten formuleerde onlangs namelijk de kernwaarden transparant, oplossingsgericht, constructief, respectvol, zorgvuldig, betrokken en inlevend. Daarmee wordt de partijdigheid van de advocaat genuanceerd en krijgt het zoeken naar een oplossing een belangrijkere rol.

Meer middelen

De Raad voor Rechtspraak zou daarnaast graag meer middelen krijgen voor de procedure. Wanneer rechters meer tijd hebben om een zaak te behandelen, kan meer tijd genomen worden om partijen te horen en tot een uitspraak te komen. Ook dit zal volgens de Raad voor Rechtspraak bijdragen aan de-escalatie.

Voorkomen

De Wolff benadrukt dat er altijd zaken zullen blijven waarbij een hoger beroep nodig is, om iets te herstellen wat is misgegaan of over het hoofd is gezien. Door de juiste aanpak, kunnen echter veel hoger beroepzaken worden voorkomen.