Hoe verloopt mediation?

Bij mediation kom je samen met de wederpartij onder begeleiding tot een oplossing. Het gaat daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation de grootste kans van slagen. De mediator is de gespreksleider die het proces begeleidt. Het proces wordt gestart door middel van het ondertekenen van het mediationovereenkomst. Het is in vele gevallen aanzienlijk goedkoper dan een zaak die voor de rechter komt. Aangezien mediation meestal een duur heeft van maximaal 15 weken kunnen de kosten laag blijven.

De eerste stap

Het is belangrijk om de juiste mediator te vinden die bij jullie specifieke juridische geschil. In deze zoektocht kun je gebruiken maken van de vergelijkingstool op onze website. De mediator is een onafhankelijke derde die jullie situatie bemiddelt. Het is daarom belangrijk dat jullie beide een goede klik hebben met de mediator. De eerste stap die je zet na het zoeken is het benaderen van de door jou gekozen mediator. Deze zal vaak telefonisch met jou en vervolgens met je partner contact opnemen om een eerste bijeenkomst in te plannen. Hierin komt de mediator vergelijkingstool goed van pas.

Het eerste contact

Tijdens de eerste afspraak zal de mediator van beide partijen onafhankelijk het verhaal aanhoren. In gevallen dat je niet meer goed met je partner door een deur kunt, worden deze afspraken afzonderlijk gemaakt. Tijdens deze eerste afspraak wordt alles over mediation uitgelegd om onduidelijkheden tijdens het proces te voorkomen. Het is goed om te weten dat de mediator volledig op vrijwillige basis aan het werk gaat. Hiervoor worden voor de mediation ook duidelijke afspraken gemaakt om vervolgens te ondertekenen. Daarnaast moeten documenten voor strikte geheimhouding getekend worden door alle partijen.

De mediationfase

In deze fase krijgen jij en je partner beide de mogelijkheid om jullie verhaal te doen. In deze fase komt meestal duidelijk naar voren wat de oorzaak van het probleem is. Aan de hand van vragen zal de mediator achter de problemen uit het verleden weten te komen. Mocht je er behoefte aan hebben dan kun je op verzoek aan de mediator tijdens het gesprek vragen of deze even de ruimte wilt verlaten. Door speciale gesprekstechnieken van de mediator zal deze het gesprek sturen, en samen met jullie gaan kijken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Eindgesprek

Wanneer alle fasen van het probleem duidelijk zijn bij de mediator zal deze een vervolg gesprek inplannen. In sommige gevallen is het nodig om meerdere mediation afspraken in te plannen, dit is afhankelijk van hoe complex het geschil is. In dit eindgesprek worden alle gemaakte afspraken herhaald voor een acceptabele oplossing. Door deze afspraken vervolgens in een schriftelijk document vast te leggen, worden geschillen in de toekomst voorkomen.

We komen het niet overeen

Mocht het toch niet lukken om door middel van mediation tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen dan kan het mediation verslag voorgelegd worden aan de rechter. Het komt voor dat de geschillen uit meerdere oorzaken voortvloeien. In dit geval kan mediation er ook voor zorgen dat een deel van de geschillen opgelost worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat jullie er niet over uit komen wie de gezamenlijk aangeschafte auto in zijn bezit krijgt, maar dat jullie alles over de kinderzorgen wel via mediation weten te regelen.

Kwalitatief goede mediator

MfN-registermediators bezitten kwaliteitsaspecten waar je op kunt bouwen. Je kunt het zien als de autoriteit waar een mediator zich bij aan kan sluiten. Het is een kwaliteitskeurmerk voor mediation branche. Uitsluitend MfN geregistreerde mediators kunnen werkzaam zijn binnen de Rechtspraak.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden