Verzoekschrift voor een echtscheiding indienen

Als jij, alleen of samen met je partner, hebt besloten dat je wilt gaan scheiden, zal je hiervoor een verzoekschrift tot echtscheiding moeten indienen bij de rechtbank. Het verzoekschrift kan door jullie gezamenlijk gedaan worden, maar ook door jou alleen, wanneer je partner het niet eens is met de scheiding.

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Wanneer jullie het samen eens zijn dat scheiden de beste oplossing is, dienen jullie een gemeenschappelijk verzoekschrift tot scheiding in. Jullie hebben dan samen al afspraken gemaakt over de gevolgen van de scheiding, die je vastlegt in het echtscheidingsconvenant. Dit convenant stuur je mee naar de rechtbank met het verzoekschrift tot echtscheiding. Het verzoekschrift tot echtscheiding moet altijd ingediend worden door een advocaat.

Het verzoekschrift tot echtscheiding moet de volgende onderdelen bevatten, die elk maximaal 3 maanden voor het indienen van het verzoekschrift zijn opgevraagd:

  • gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte
  • gedateerd BRP-uittreksel met de vermelding van adres en nationaliteit van jou en je partner

Indien jullie kinderen hebben:

  • gedateerd en gewaarmerkt ouderschapsplan
  • gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind

Eenzijdig verzoekschrift

De situatie kan zich ook voordoen dat je partner zich niet kan vinden in het besluit om te scheiden. Je  advocaat kan dan voor jou een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Vervolgens zorgt je advocaat ervoor dat een kopie van het verzoekschrift bij je partner terecht komt. Daarbij heeft je partner de mogelijkheid om een eigen advocaat in de arm te nemen en bezwaar te maken tegen het verzoekschrift. Dit moet gebeuren binnen 6 weken nadat je partner het verzoekschrift ontvangen heeft.

Wil je persoonlijke hulp?

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij scheiden