Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan op 2 manieren vastgesteld worden: op basis van bepaalde tijd, of op basis van onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, heeft de overeenkomst een vooraf afgesproken looptijd. Vaak is dit 1 jaar, maar dit kan ook korter of langer zijn. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt soms gezien als een soort verlengde proeftijd. De proeftijd bedraag immers maximaal 2 maanden. Door een nieuwe werknemer een overeenkomst voor bepaalde tijd te geven, hebben jullie beiden langer de tijd om te onderzoeken of er een match is. De arbeidsovereenkomst loopt immers na de looptijd vanzelf af.

Wil je werkgever jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigen, dan kan dat alleen tijdens de proeftijd, met dringende redenen, met wederzijds goedvinden of met toestemming van de kantonrechter.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is er geen looptijd vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De overeenkomst loopt dan in principe dus door totdat één van beide partijen besluit om deze op te zeggen. Het voordeel hiervan is voor de werknemer dat deze meer zekerheid heeft, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. Het kan daarom een slim middel zijn voor werkgevers om werknemers aan zich te binden.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn. Binnen deze 2 maanden hebben zowel jij als je werkgever de mogelijkheid om het contract per dag op te zeggen. Daarna moet je rekening houden met de opzegtermijn, die in de meeste gevallen 1 maand bedraagt.

Als je een contract voor onbepaalde tijd hebt en je werkgever wil je ontslaan, zal hij daarvoor toestemming moeten hebben van het UWV of van de kantonrechter. Je werkgever moet dan onderbouwen wat de reden is voor ontslag. Een geldige reden kan bijvoorbeeld zijn dat jij niet naar behoren functioneert, of dat je je misdragen hebt.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag