Hulp bij ontslag

Een ontslag is vaak best een heftige situatie en je hoopt uiteraard dat dit je nooit zal overkomen. Als dan toch de situatie zich voordoet dat je werkgever jou wil ontslaan, is het belangrijk om op de juiste manier te handelen. Misschien zag je het al aan komen, maar het kan ook zo zijn dat het voorgenomen ontslag voor jou als een verrassing komt.

Of je het ontslag nu al aan zag komen of niet, als je werkgever heeft aangegeven dat hij jouw ontslag wil aanvragen, is het altijd verstandig om juridische hulp te zoeken. Een ervaren jurist kan jou helpen om je ontslag goed te regelen en er zo goed mogelijk uit te komen.

Er zijn verschillende ontslagsituaties en in iedere situatie is een andere aanpak nodig. Welke vormen van ontslag zijn er en wat betekent dit?

Ontslag bij vast contract

Als je een vast contract hebt, heeft je werkgever toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om je te ontslaan. Je hebt in dat geval altijd de mogelijkheid om je eigen standpunt te formuleren of verweer te voeren. Een juridisch adviseur kan hierbij hulp bieden en zo in sommige gevallen het ontslag voorkomen.

Ontslag bij wederzijds goedvinden

Als jij en je werkgever samen afspraken maken over het ontslag, wordt dit ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Het lijkt in dit geval misschien niet nodig om juridische hulp in te schakelen bij je ontslag, maar dit is wel verstandig. Een juridisch expert kan de afspraken tussen jou en je werkgever controleren en voor hulp bieden om betere ontslagvoorwaarden te krijgen.

Ontslag op staande voet

In het geval van dringende redenen, zoals diefstal of fraude, kan je werkgever je ontslaan op staande voet. Hiervoor moet wel aan strikte voorwaarden voldaan worden. Heb je het vermoeden dat niet aan deze voorwaarden is voldaan en dat het ontslag onterecht is? Dan kun je binnen 2 maanden bezwaar aantekenen bij de kantonrechter. Een juridisch adviseur kan je hierbij helpen en het ontslag mogelijk via de rechter ongedaan maken.

Ontslag via UWV

Als je werkgever jou wil ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen of na langdurige ziekte, is hier toestemming voor nodig van het UWV. Voordat het UWV een beslissing neemt, krijg jij ook de mogelijkheid je standpunt te formuleren. Een juridisch adviseur kan je hierbij helpen.

Ontslag via de rechter

Voor alle andere redenen dan bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte moet je werkgever naar de rechter voor toestemming voor ontslag. Je krijgt dan allereerst de mogelijkheid om verweer te voeren voor de kantonrechter. Als de kantonrechter toch besluit het ontslag goed te keuren, kun je hier nog tegen in beroep gaan. Een juridisch expert biedt hulp bij het verweer tegen je ontslag en het eventuele hoger beroep.