Ontslag bij vast contract

Meer hulp nodig?

Vergelijk de aanbieders

Beoordeling

Specialisme:

Online ontslaghulp

Belofte:

Direct hulp bij ontslag met vaste prijs

Geen vaste prijzen

Bezoek website

Beoordeling

Specialisme:

De beste experts met digitale ondersteuning

Belofte:

De juiste ondersteuning bij ontslag

Geen vaste prijzen

Bezoek website

Beoordeling

Specialisme:

Online ontslag checker

Belofte:

De nr. 1 website op het gebied van ontslag

Vanaf € 250,00

Bezoek website

Beoordeling

Specialisme:

Vaste prijzen, geen verzekering

Belofte:

Ontslaghulp on demand

Vanaf € 379,00

Ook als je een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) hebt, kan je werkgever je ontslaan. Dit is minder makkelijk dan met een contract voor bepaalde tijd, maar het is wel degelijk mogelijk. Je werkgever heeft hier dan wel een goede reden en bewijslast voor nodig.

De procedure

Hoe de procedure bij ontslag met een vast contract er precies uitziet, hangt af van de reden die je werkgever noemt voor het ontslag. Als er sprake is van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte, loopt het ontslag via het UWV. In andere gevallen verloopt dit via de kantonrechter.

Met welke redenen kan mij werkgever mij ontslaan?

Er zijn diverse redenen die als gegronde redenen voor ontslag worden aangemerkt. Allereerst zijn er diverse persoonlijke redenen. Je functioneert bijvoorbeeld niet goed, of bent geregeld ziek waardoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Een gegronde reden voor ontslag kan ook zijn dat het financieel gezien minder goed gaat met het bedrijf, of dat het bedrijf bijvoorbeeld gaat verhuizen.

Bezwaar maken

Of het zinvol is om bezwaar te maken tegen ontslag, hangt af van de reden. Wanneer je werkgever het financieel zwaar heeft, is bezwaar maken tegen ontslag in de meeste gevallen niet zinvol. In andere gevallen kan dit wel zinvol zijn, bijvoorbeeld als je werkgever vindt dat jij onvoldoende functioneert. Als je vindt dat dit onterecht is, bijvoorbeeld omdat je te weinig kansen hebt gehad om je te verbeteren, kun je hiertegen bezwaar maken. Dit moet per brief gebeuren bij het UWV. Het UWV zal dit bezwaar meenemen in de beslissing. De uiteindelijke uitspraak is bindend en zowel jij als je werkgever kan daar niet tegen in beroep gaan.

Stappenplan

1. Verzamel alle informatie

Verzamel alle informatie over het ontslag: waarom wil je werkgever jou ontslaan en op welke gronden gebeurt dit.

2. Schakel juridische hulp in

Wij kunnen je helpen om bezwaar te maken bij het UWV of verweer te voeren voor de kantonrechter, afhankelijk van welke route van ontslag voor jouw situatie van toepassing is.

3. Ga eventueel in hoger beroep

Loopt het ontslag via de kantonrechter en wordt dit toegekend? Dan heb je nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag

Meest gestelde vragen

Kan mijn werkgever me zomaar ontslaan met een vast contract?

Nee, je werkgever kan je nooit zomaar ontslaan. Hier moeten gegronde redenen voor zijn, zoals een verslechterde financiële situatie of onvoldoende functioneren.

Heb je een andere vraag?

Stel je vraag