Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kent altijd een einddatum, bijvoorbeeld een jaar nadat de overeenkomst is ingegaan. Op dat moment loopt het contract automatisch af, maar het is ook mogelijk om het contract tussentijds te beëindigen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Overeenkomst opzeggen in de proeftijd

De proeftijd mag maximaal 2 maanden bedragen, maar is in veel gevallen 1 maand. In die periode hebben zowel jij als je werkgever de vrijheid om het contract per dag op te zeggen. Bijvoorbeeld omdat je ontdekt dat je toch niet zo goed binnen het bedrijf past of omdat de functie niet is wat je ervan verwacht had. Overigens hoef je deze reden niet te communiceren aan je baas. Je mag dit uiteraard doen, maar bent niet verplicht om aan te geven waarom je wilt vertrekken.

Ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook eindigen met een ontslag op staande voet. Je werkgever kan dit aanvragen wanneer jij over de schreef bent gegaan door bijvoorbeeld fraude, diefstal of discriminatie. Je arbeidsovereenkomst eindigt dan per direct.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het arbeidscontract kan ook met wederzijds goedvinden beëindigd worden. Dit is een ontslag op initiatief van je werkgever, waarbij jullie samen afspraken maken over de voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat het ontslag niet voor het UWV of de kantonrechter hoeft te komen.

Zelf je arbeidsovereenkomst opzeggen

Als er een beding van tussentijdse opzegging in je contract is opgenomen, heb je ook zelf de mogelijkheid om je contract op te zeggen. In de meeste gevallen is dit mogelijk met een opzegtermijn van 1 of 2 maanden. Ook hiervoor geldt dat je niet hoeft te verantwoorden waarom je vertrekt. Houd er wel rekening mee dat je geen recht hebt op een WW-uitkering als je uit vrije wil werkloos wordt.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag