Arbeidsovereenkomst

Als je in dienst bent bij een werkgever en loon ontvangt, moet je hiervoor een arbeidsovereenkomst hebben, waarin alle afspraken staan vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld welke werkzaamheden jij verwacht wordt uit te voeren en welk salaris je hiervoor ontvangt.

3 eisen waar een arbeidsovereenkomst aan moet voldoen

Om een overeenkomst een arbeidsovereenkomst te kunnen noemen, moet deze aan 3 voorwaarden voldoen:

 • Je hebt de verplichting om bepaalde werkzaamheden uit te voeren en deze werkzaamheden moeten ook specifiek door jou gedaan worden
 • Je werkgever heeft de verplichting om loon te betalen, dit kan zowel in geld als in natura zijn
 • Jij en je werkgever hebben een gezagsverhouding: je werkgever mag jou instructies geven.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Hoe een arbeidsovereenkomst er precies uitziet en wat hierin staat, zal per werkgever verschillen. Een aantal onderwerpen komt echter in elke arbeidsovereenkomst terug:

 • Persoonsgegevens van de werknemer (naam, adres en woonplaats)
 • Gegevens van het bedrijf (naam, adres, vestigingsplaats)
 • Datum waarop de arbeidsovereenkomst ingaat
 • Duur van de overeenkomst (bij een tijdelijk contract)
 • De functie
 • Het aantal uren dat de werknemer gaat werken
 • Salaris
 • Proeftijd
 • Vakantiedagen en vakantietoeslag
 • Opzegtermijn
 • Eventuele CAO die van toepassing is

Andere onderwerpen die eventueel in de arbeidsovereenkomst genoemd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld een concurrentiebeding of een pensioenregeling.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag