Concurrentiebeding

Sommige werkgevers nemen een concurrentiebeding op in hun arbeidsovereenkomsten. Een concurrentiebeding houdt in dat je na vertrek bij deze werkgever voor een bepaalde periode niet hetzelfde werk mag doen bij een andere werkgever die bijvoorbeeld actief is in dezelfde sector. Dit geldt ook als je ontslagen wordt of als je hetzelfde werk wilt gaan doen als ondernemer. Het concurrentiebeding is vaak geldig voor een bepaalde periode en bij sommige functies ook voor een bepaalde regio.

Wanneer mag er een concurrentiebeding worden opgenomen in mijn arbeidsovereenkomst?

Het is niet altijd toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. In het geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld. Alleen als je werkgever kan aantonen dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn om toch een concurrentiebeding op te nemen.

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het wel toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen, hiervoor hoeft geen zwaarwegend bedrijfsbelang aangetoond te worden. Een werkgever is hier vrij in.

Welke afspraken liggen vast in een concurrentiebeding?

Als je (toekomstige) werkgever een concurrentiebeding opneemt in de arbeidsovereenkomst, moet duidelijk zijn wat daarvan de voorwaarden zijn. Het is handig om afspraken te maken over:

  • Het type werkzaamheden
  • Het type werkgever
  • Plaats of regio waarbinnen het beding geldt
  • Tijd hoelang het beding geldt

Wat gebeurt er als ik het concurrentiebeding overtreedt?

Aan het overtreden van een concurrentiebeding zijn uiteraard gevolgen verbonden. Ook deze kan je werkgever zelf invullen. Het gaat eigenlijk altijd om een geldboete, maar de hoogte daarvan kan variëren en kan oplopen tot duizenden euro’s.

Ben je bij ontvangst van je arbeidsovereenkomst niet eens met het concurrentiebeding? Ga hier dan met je werkgever over in gesprek voordat je de overeenkomst tekent. Denk niet te licht over het concurrentiebeding, want het kan dus leiden tot een hoge boete. Controleer altijd goed of het beding redelijk is en zo niet, onderhandel hier dan over. Denk bijvoorbeeld aan het verkleinen van de regio of verkorten van de duur waarvoor het beding geldig is.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag