Detacheringsovereenkomst

Als je voor een detacheringsbureau werkt, voer je opdrachten uit bij diverse bedrijven die opdrachtgever zijn van het bureau waar je voor werkt. Je werkt dan met een detacheringsovereenkomst, in plaats van met een arbeidsovereenkomst. Bij een detacheringsovereenkomst zijn 3 partijen betrokken: de medewerker (jij), de opdrachtgever (het bedrijf waar jij een opdracht gaat uitvoeren) en de opdrachtnemer (het detacheringsbureau).

Wanneer je via een detacheringsbureau werkt, fungeert dit bureau eigenlijk als tussenpartij. De opdrachtgever verzorgt jouw werkinstructies, maar het bureau betaalt jouw loon.

Wat staat er in een detacheringsovereenkomst?

Omdat bij een detacheringsovereenkomst 3 partijen betrokken zijn, is het extra belangrijk om goede afspraken vast te leggen in een detacheringsovereenkomst. Wat moet er in deze overeenkomst staan:

  • De duur van de opdracht
  • De plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
  • Salaris
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen
  • Voorwaarden met betrekking tot geheimhouding 

In veel opzichten komen de afspraken in een detacheringsovereenkomst dus overeen met de afspraken in een arbeidsovereenkomst. Vooral de geheimhouding is een toevoeging. Omdat je vaak maar enkele maanden voor een bedrijf werkt en vaak diverse opdrachten binnen dezelfde sector doet, is geheimhouding cruciaal. Hierover worden dan ook vaak strikte afspraken gemaakt in de detacheringsovereenkomst.

Wanneer kan een detacheringsovereenkomst beëindigd worden?

In de detacheringsovereenkomst wordt de duur van de opdracht vastgesteld, maar het is ook mogelijk dat de opdracht eerder wordt beëindigd. Dat is toegestaan als in de overeenkomst een uitzendbeding is opgenomen.

Dit beding houdt in dat het contract in de eerste 26 weken automatisch stopt als de opdrachtgever de opdracht wil stoppen. Als er geen uitzendbeding in de overeenkomst is opgenomen, kan deze alleen vroegtijdig beëindigd worden met toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag