Fictieve dienstbetrekking

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen een ‘echte dienstbetrekking’ en een ‘fictieve dienstbetrekking’, hoewel beide op het gebied van loonheffingen hetzelfde worden behandeld.

Er zijn diverse situaties waarin sprake is van een fictieve dienstbetrekking voor alle loonheffingen:

  • aannemers van werk en hun hulpen
  • agenten en subagenten
  • bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur
  • uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen met een one tier board en alle bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen met een two tier board
  • leerlingen en stagiairs
  • sekswerkers die werken voor een exploitant
  • thuiswerkers en hun hulpen
  • topsporters met een A-status van NOC*NSF
  • uitzendkrachten

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag