Flexwerker

Het begrip flexwerker wordt in Nederland op veel verschillende manieren gebruikt, er is geen standaard definitie voor dit begrip. Vaak worden met deze term werknemers met een flexibele arbeidsrelatie aangeduid, ook zzp’ers worden vaak in de categorie flexwerkers geschaard.

Een flexibele arbeidsrelatie hangt samen met zekerheid van baan en inkomen. Als er sprake is van een flexibel contract, zijn er minder zekerheden voor de werknemer. Daarbij geeft de looptijd van het contract inzicht in de baanzekerheid en de contracturen geven inzicht in inkomenszekerheid.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt onderscheid tussen 7 verschillende vormen van flexwerk:

  • Een werknemer met een vast contract maar geen vast uren
  • Een werknemer met een flexibel contract, maar uitzicht op een vast contract
  • Een werknemer met een flexibel contract voor een jaar of langer
  • Een werknemer met een flexibel contract voor een jaar of korter
  • Een uitzendkracht
  • Een oproep- of invalkracht
  • Een werknemer met een tijdelijk contract zonder vaste uren

 

Ook zzp’ers worden soms als flexwerkers beschouwd, omdat ze minder werk- en inkomenszekerheid hebben dan werknemer in loondienst.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag