Mondelinge arbeidsovereenkomst

De meeste arbeidsovereenkomsten worden schriftelijk opgesteld. Toch is een mondelinge arbeidsovereenkomst net zo goed rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. Hoewel een mondelinge overeenkomst ook rechtsgeldig is, is het belangrijk om hiermee voorzichtig te zijn en sommige zaken toch op papier te zetten. Mocht je problemen krijgen, dan is het namelijk aan jou als werknemer om bewijslast aan te leveren.

Verplichte schriftelijke gegevens

Ook als je mondeling een arbeidsovereenkomst maakt, moeten sommige dingen verplicht op schrift worden vastgelegd. Dit moet gebeuren binnen een maand na ingang van de overeenkomst. Onder andere de volgende zaken moeten schriftelijk worden vastgelegd:

  • de persoonlijke gegevens van de werknemer
  • het aantal contracturen
  • de taakomschrijving
  • het salaris van de werknemer

Proeftijd en concurrentiebeding

Als er sprake is van een mondelinge arbeidsovereenkomst, mag er geen proeftijd vastgesteld worden. In veel arbeidsovereenkomsten is sprake van een proeftijd van 1 maand. In deze periode mag zowel de werknemer als de werkgever het contract dagelijks opzeggen. Voor een mondelinge arbeidsovereenkomst geldt dit dus niet. Ook mag in een mondelinge arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding worden afgesproken.

Bepaalde of onbepaalde tijd

Omdat een mondelinge arbeidsovereenkomst veel vragen op kan roepen, stellen sommige CAO’s de eis dat een tijdelijk contract altijd schriftelijk moet zijn. Is er een mondelinge overeenkomst, dan is deze automatisch voor onbepaalde tijd. Je werkgever kan je dan niet zomaar ontslaan zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Om onduidelijkheden te voorkomen is het dus eigenlijk altijd aan te raden om te kiezen voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Zo weten jij en je werkgever beiden waar jullie aan toe zijn en voorkom je misverstanden in de toekomst.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag