Nul-uren contract

De term nul uren contract spreekt eigenlijk voor zich: het is een arbeidsovereenkomst waarin geen werkuren zijn opgenomen. Een nul uren contract wordt ook wel een oproepovereenkomst genoemd. Je werkgever kan daardoor flexibel een beroep doen op jou als werknemer. Voor deze contracten geldt vaak dat je geen loon krijgt als je niet gewerkt hebt. Je werkgever betaalt dan alleen loon over de gewerkte uren. Dit moet duidelijk in je contract staan.

Welke rechten heb je bij een nul uren contract/oproepovereenkomst?

Een nul uren contract heeft voor werkgever veel voordelen, omdat ze jou hierdoor flexibel op kunnen roepen. Gelukkig heb je ook een heleboel rechten wanneer je een nul uren contract hebt:

  • Je hebt recht op minimaal 3 uur loon
  • Je werkgever is verplicht om je op te roepen als er werk ontstaat waarvoor jij geschikt bent
  • Je werkgever draagt werkgeverslasten af over de gewerkte uren, zodat jij sociale bescherming hebt
  • Bij ziekte moet je werkgever de ingeplande uren uitbetalen
  • Je hebt recht op vakantiegeld
  • De overeenkomst mag niet beëindigd worden door jou niet meer op te roepen
  • Na 6 maanden maak je aanspraak op een vast aantal uren, dit komt overeen met het gemiddeld aantal uren van de voorgaande 3 maanden

Beëindigen van een oproepovereenkomst

Het komt geregeld voor dat werkgevers een nul uren contract proberen te beëindigen door een werknemer simpelweg niet meer op te roepen. Dit is echter niet toegestaan. In het geval van een contract voor bepaalde tijd, loopt dit vanzelf af. Als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, zal je werkgever hiervoor de officiële procedures moeten volgen en toestemming van het UWV of de kantonrechter moeten hebben om het contract te beëindigen.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag