Opzegtermijn arbeidscontract

Als jij of je werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, moet daarbij rekening gehouden worden met de opzegtermijn die in het arbeidscontract is opgenomen. De opzegtermijn is afhankelijk van verschillende situaties.

Opzegtermijn in de proeftijd

In de proeftijd is er geen sprake van een opzegtermijn. Zowel jij als je werkgever mag het contract dagelijks beëindigen.

Opzegtermijn bij een tijdelijk arbeidscontract

Een tijdelijk arbeidscontract loopt vanzelf af op de afgesproken datum. Vaak is dat na 1 jaar. In dat geval is er geen opzegtermijn. Je kunt met je werkgever ook afspraken maken over de mogelijkheid om een tijdelijk arbeidscontract tussentijds op te zeggen. De afspraken hierover moeten dan vastgelegd worden in je contract.

Opzegtermijn met arbeidscontract voor onbepaalde tijd

Met een contract voor onbepaalde tijd is er sprake van een opzegtermijn van 1 maand. Je moet dus minimaal 1 maand voordat je wilt vertrekken je contract opzeggen. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Wil je bijvoorbeeld per 1 augustus uit dienst? Dan moet je voor 1 juli ie contract hebben opgezegd.

Je mag met je werkgever ook een langere opzegtermijn afspreken dan 1 maand, hierover moeten dan wel duidelijke afspraken zijn vastgelegd in je contract. De opzegtermijn mag nooit langer zijn dan 6 maanden. Als jouw opzegtermijn is, moet die van je werkgever daarnaast minimaal 2 keer zo lang zijn. Heb jij bijvoorbeeld een opzegtermijn van 4 maanden, dan is de termijn van je werkgever minimaal 8 maanden.

Er mag ook een kortere opzegtermijn dan 1 maand worden afgesproken als dit in de CAO staat. Als dit het geval is, hoeven de afspraken niet in het contract vast te worden gelegd.

Opzegtermijn voor je werkgever

Als je werkgever jouw arbeidscontract tussentijds wil beëindigen, is daarvoor toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Als die toestemming er is, moet je werkgever zich ook houden aan de opzegtermijn die in de CAO of het arbeidscontract staat.

Als hier niets over is vastgelegd, gelden de volgende regels:

  • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn;
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn;
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn;
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag