Overplaatsing functiewijziging

Het kan voorkomen dat je werkgever je vraagt om op een andere afdeling te gaan werken en een andere functie uit te oefenen, bijvoorbeeld na een reorganisatie. Maar wat als je dat niet wilt? Welke regels zijn hiervoor?

Mag mijn werkgever me zomaar overplaatsen naar een andere afdeling of functie?

Over het algemeen zullen werkgever hun werknemers zo goed mogelijk in willen zetten en hun kennis en competenties willen benutten. Dat kan soms betekenen dat een overplaatsing of functiewijziging nodig is. Hierin mag je werkgever van jou als werknemer wat flexibiliteit verwachten. In het geval van een redelijk voorstel, wordt dan ook verwacht dat je dit accepteert.

Je hebt natuurlijk ook een arbeidsovereenkomst waarin bepaalde afspraken zijn gemaakt, over je functie, arbeidsduur en beloning. De afdeling waar je werkt is echter vaak geen expliciet onderdeel van de overeenkomst, waardoor je werkgever een verplaatsing naar een andere afdeling van je mag verwachten. Zo lang de kern van je functie maar hetzelfde blijft. Wordt je functie inhoudelijk ook aangepast? Dan heeft je werkgever hiervoor jouw toestemming nodig. Toch kan ook dan van je verwacht worden dat je deze wijziging accepteert, bijvoorbeeld bij een reorganisatie waarbij functies vervallen. Als je werkgever jou een andere, redelijk gelijkende functie, aanbiedt, wordt verwacht dat je deze accepteert.

Een andere locatie

Soms komt bij een nieuwe afdeling of functie ook nog eens een andere locatie kijken. Dit is een standplaatswijziging. Of dit is toegestaan, moet getoetst worden aan de hand van redelijkheidsnormen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toename van de reistijd, mogelijke vervoersmiddelen, reiskosten en privé-omstandigheden, zoals je thuissituatie en gezondheid. Blijkt de standplaatswijziging onredelijk te zijn? Dan krijg je vaak de mogelijkheid om jezelf boventallig te laten verklaren en een ontslagvergoeding mee te krijgen.

Wat als ik de wijziging niet zie zitten?

Als je werkgever jou wil overplaatsen naar een andere afdeling, functie of standplaats, zeg dan nooit meteen nee. Zorg dat je op papier een beeld krijgt van het totaal. Zijn de eisen van je werkgever redelijk, dan zul je hier in mee moeten gaan. Uiteraard heb je wel de mogelijkheid om je contract op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Je hebt dan geen recht op een WW-uitkering.

Als je een goede reden hebt om het aanbod van je werkgever te weigeren, moet je je redenen hiervoor toelichten en met je werkgever in gesprek gaan. Probeer er samen uit te komen.

Passende functie weigeren

Wanneer er bijvoorbeeld een reorganisatie plaatsvindt bij je werkgever, kan deze je een andere functie aanbieden. Als dit een passende functie is, mag je deze niet zomaar weigeren. Wanneer iets als ‘passende functie’ gezien kan worden, is echter niet altijd helemaal duidelijk.

Wat wordt gezien als een passende functie?

Er zijn wel definities opgesteld van wat verstaan wordt onder een passende functie. Allereerst moet het een functie zijn die je zowel lichamelijk als wat betreft vaardigheden aan kunt. Als je al langere tijd werkloos bent of ouder dan 55 bent, wordt de definitie van passende arbeid ruimer opgevat. Ook kan er naar subjectieve omstandigheden gekeken worden, zoals zorg voor gezinsleden, gezondheidsproblemen of gewetensbezwaren.

Richtlijnen voor passende arbeid

Om meer duidelijkheid te scheppen, heeft het ministerie van Sociale Zaken richtlijnen opgesteld voor passende arbeid. Hierbij wordt gekeken naar de aard van het werk, de hoogte van het loon en de reisduur.

Aard van het werk

Van het UWV krijg je 6 maanden de tijd om werk op je eigen niveau te zoeken. In die periode hoef je geen werk op een lager niveau te accepteren, tenzij je bijvoorbeeld een 55-plusser bent. Na een halfjaar moet je ook werk op lager niveau gaan zoeken en dit ook accepteren. Ontvangt je al langer dan 1 jaar achter elkaar een WW-uitkering, dan wordt alle arbeid gezien als passend, ongeacht je oorspronkelijke niveau.

Hoogte van het loon

Ook voor het loon geldt dat je de eerste 6 maanden op zoek mag naar een baan die je vorige salaris benadert. Een uitzondering hierop is wanneer je in je oude baan veel meer verdiende dan vergelijkbare werknemers met dit beroep. Je hoeft geen werk te accepteren waarvan het loon lager is dan de WW-uitkering. Ben je langer dan 1 jaar werkloos? Dan is de hoogte van het loon geen factor meer, je moet dan alles accepteren, ongeacht het loon.

Reisduur

Tot slot is de reisduur een factor voor de definitie van passende arbeid.  In het eerste halfjaar wordt een totale reisduur van maximaal 2 uur per dag acceptabel geacht. Heb je in een half jaar niets kunnen vinden met een reisduur die korter is dan dat? Dan moet je een reisduur van maximaal 3 uur per dag accepteren. Het gaat hierbij om reistijden met het openbaar vervoer. Woon je in een afgelegen gebied, dan kan het zijn dat je hogere reistijden moet accepteren. Het UWV mag echter nog niet van je verwachten dat je verhuist voor passende arbeid.

Weigeren van een passende functie

Ben je werkloos en weiger je een passende functie? Of biedt je werkgever je een andere functie aan na reorganisatie, maar weiger je die? Dan kan dit ertoe leiden dat je geen recht hebt op een transitievergoeding en vervolgens ook geen recht meer hebt op een WW-uitkering. Als je passende arbeid weigert, word je namelijk beschouwd als vrijwillig werkloos. Weiger dus nooit zomaar een passende functie en probeer goede afspraken te maken met je werkgever.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag