Reïntegratie tweede spoor

Reïntegratie na bijvoorbeeld ziekte kan via twee sporen verlopen. Het eerste spoor is een intern traject. Als dat niet lukt, wordt overgegaan op ‘het tweede spoor’.

Wat houdt het tweede spoor in?

Het tweede spoor van reïntegratie is externe reïntegratie. Dit is een verplicht traject als blijkt dat een werknemer niet langer in hetzelfde bedrijf werkzaam kan blijven. Niet in de oude functie en niet in een andere functie.

Bij het tweede spoor wordt in een andere organisatie gezocht naar een passende baan voor de medewerker. Een passende functie is een functie waarin rekening wordt gehouden met de beperkingen van de werknemer.

Wanneer loopt reïntegratie via het tweede spoor?

Na het eerste jaar van ziekte, zal de bedrijfsarts een advies uitbrengen over de mogelijkheden. Als blijkt dat het niet lukt om werk te hervatten binnen hetzelfde bedrijf, wordt er verder gekeken naar de mogelijkheden via ‘het tweede spoor’.

Wet verbetering poortwachter

In 2006 is de Wet verbetering poortwachter in werking gesteld als onderdeel van de WIA-wet. Deze wet verplicht werkgever en werknemer ertoe om samen maximale inspanning te leveren om de reïntegratie succesvol te laten zijn. Het UWV zal later toetsen of beide partijen zich ook daadwerkelijk maximaal hebben ingespannen.

Als blijkt dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen, mag je werkgever jou bijvoorbeeld niet ontslaan. Als blijkt dat jij je niet voldoende hebt ingespannen, kan dat ook gevolgen hebben. Je wordt dan bijvoorbeeld gekort op je uitkering na afloop van je dienstverband

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag