Reïntegratieplicht werkgever

Als je onverhoopt langdurig ziek bent geworden, start na een tijdje het reïntegratietraject. Er wordt dan onderzocht of je weer voorzichtig je werkzaamheden op kunt starten, in je eigen functie, of eventueel in een andere functie. Als ook dat niet lukt, wordt er gekeken naar mogelijkheden buiten je eigen werkgever.

Welke plichten heeft mijn werkgever?

Je werkgever moet zich altijd maximaal inspannen voor jouw herstel en reïntegratie. Dat betekent dat je werkgever moet helpen om weer aan de slag te gaan, in eerste instantie binnen het bedrijf.

Terugkeer in de eigen functie

De eerste voorkeur gaat altijd uit naar reïntegratie in de eigen functie. Je werkgever dient je hierbij te helpen door bijvoorbeeld je rooster aan te passen of een deel van jouw taken over te dragen aan collega’s. Zijn er fysieke ongemakken? Dan moet je werkgever zich hier ook op aanpassen, door bijvoorbeeld een aangepast toilet, traplift of aangepaste werkplek.

Terugkeer in een andere functie

Als na een tijdje blijkt dat terugkeer in je eigen functie geen optie is, is je werkgever verplicht om met jou mee te denken over een andere functie binnen het bedrijf. Je werkgever moet scholing aanbieden wanneer dit nodig is voor een andere functie en alle mogelijkheden onderzoeken.

Als het niet is gelukt om een passende functie binnen de organisatie te vinden, wordt uiterlijk na 1 jaar ziekte ‘het tweede spoor’ opgestart. Er wordt dan gezocht naar een passende functie in een ander bedrijf. Hoewel de zoektocht dus verder gaat buiten het bedrijf van je werkgever, is je werkgever nog wel verantwoordelijk dat dit goed gebeurt.

Mijn werkgever draagt niet bij aan mijn reïntegratie

Na 2 jaar ziekte, mag je werkgever jou in principe ontslaan. Als blijkt dat je werkgever te weinig bij heeft gedragen aan je reïntegratie, moet je werkgever jouw loon nog maximaal 1 jaar doorbetalen. Deze periode kan ingekort worden als je werkgever alsnog aan de verplichtingen voldoet, door bijvoorbeeld een reïntegratietraject in te kopen.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag