Relatiebeding

In sommige gevallen wil je werkgever een relatiebeding opnemen in je arbeidscontract. Een relatiebeding houdt in dat je na het einde van je dienstverband geen contact meer mag onderhouden met relaties van je werkgever.

Verschil tussen relatiebeding en concurrentiebeding

Naast het relatiebeding is er het concurrentiebeding, deze lijken op elkaar, maar zijn wel degelijk verschillend. In het geval van een concurrentiebeding mag je na afloop van je arbeidscontract niet bij een concurrerende onderneming gaan werken voor een bepaalde tijdsperiode of binnen een bepaalde regio.

Een relatiebeding is een soort lichte vorm van een concurrentiebeding: je mag wel in dienst van bij een concurrerende onderneming, maar niet de contacten meenemen die je bij je werkgever hebt opgedaan.

Regels voor een relatiebeding

Een relatiebeding mag alleen in het contract worden opgenomen als je 18 jaar of ouder bent. Daarnaast mag er alleen een relatiebeding worden opgenomen als het om een contract voor onbepaalde tijd gaat. In een contract voor bepaalde tijd is dat niet toegestaan. Ook moet het relatiebeding schriftelijk in het contract worden vastgelegd.

Welke relaties vallen onder het relatiebeding?

De volgende vraag is dan uiteraard welke relaties onder het relatiebeding vallen. In het meest ideale geval is er een lijst opgesteld met relaties waarmee je na vertrek geen contract meer mag onderhouden. Meestal is dit echter niet het geval en is vrij vaag welke relaties onder het relatiebeding vallen.

Vaak wordt dit dan als volgt geformuleerd: “Relaties zijn alle bedrijven en organisaties aan wie de werkgever in het jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst producten of diensten heeft geleverd en/of aan wie de werkgever in die periode een offerte heeft uitgebracht.”

In sommige gevallen is het aantal relaties zo groot, dat je na vertrek met bijna niemand contact zou mogen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een telecombedrijf. Het relatiebeding moet jou het werken natuurlijk niet onmogelijk maken. In dat geval mag je van je werkgever verwachten dat er een ingekorte lijst is met kernrelaties waarmee je geen contact mag hebben.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag