Uitbetaling transitievergoeding

Als je 2 jaar of langer in dienst bent geweest bij je werkgever en vervolgens ontslagen wordt, heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding om de periode totdat je een nieuwe baan hebt te overbruggen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je aantal dienstjaren en je brutosalaris.

Wanneer wordt de transitievergoeding uitbetaald?

De transitievergoeding moet bij het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaald worden. Dit gebeurt tegelijkertijd met de eindafrekening van bijvoorbeeld niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld en een dertiende maand.

Wat als mijn werkgever de transitievergoeding te laat betaalt?

Bij de eindafrekening, die vaak een maand na het einde van het dienstverband plaatsvindt, moet dus ook de transitievergoeding betaald worden. Betaalt je werkgever de transitievergoeding later dan dat moment? Dan is hij over dat bedrag wettelijke rente verschuldigd. Deze rente gaat in vanaf een maand na de dag waarop het contract ten einde is gekomen.

Het is toegestaan om de transitievergoeding in termijnen te betalen, maar hierover moeten jij en je werkgever dan wel vooraf afspraken hebben gemaakt. Als dit niet het geval is, heb je er recht op om het volledige bedrag meteen bij de eindafrekening te ontvangen.

Verzuimt je werkgever om de transitievergoeding te betalen? Zoek dan juridische hulp. Dien binnen 3 maanden een verzoekschrift in bij de kantonrechter om alsnog betalen van de transitievergoeding af te dwingen. Het is belangrijk dat je dit binnen 3 maanden doet, daarna vervalt deze mogelijkheid namelijk. In sommige gevallen is een brief aan de jurist van je werkgever voldoende om je werkgever alsnog tot betaling te bewegen.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag