Uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst, maar wel een bijzondere vorm. Bij deze overeenkomst zijn namelijk 3 partijen betrokken: de uitzendkracht, de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (de organisatie waar de werkzaamheden uitgevoerd worden).

Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers die een gelijkwaardige functie binnen het bedrijf uitvoeren. Dit is vastgelegd in de wet. Toch zijn er ook enkele verschillen tussen uitzendkrachten en ‘gewone’ werknemers.

Zo is het uitzendbureau de werkgever van een uitzendkracht en dus niet de organisatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het uitzendbureau zorgt dan ook voor de uitbetaling van het loon.

Daarnaast geldt in de eerste 78 weken dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de inlener geen beroep meer wil doen op jou als uitzendkracht, of als je ziek wordt. In deze periode van 78 weken mag je zelf ook op ieder moment de overeenkomst beëindigen.

Uitzendovereenkomsten werken volgens een fasensysteem, waarbij na 78 weken de volgende fase begint. Deze fase duurt 2 jaar of 8 contracten. In deze fase loopt de overeenkomst door bij ziekte en wordt je loon doorbetaald als er geen werk is. Daarnaast kan tussentijds opzeggen in deze fase alleen met inachtneming van de opzegtermijn. Als de inlener de opdracht eerder beëindigt, is het uitzendbureau in deze fase verplicht om te zoeken naar ander passend werk.

Na deze periode dient het uitzendbureau je een vast contract aan te bieden, als ze je in dienst willen houden. Het uitzendbureau kan het contract vervolgens alleen beëindigen met tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Jijzelf kunt de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag