Vast contract

Na 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten of een periode van 2 jaar, is je werkgever verplicht om je een vast contract aan te bieden als hij je in dienst wil houden. Natuurlijk kan je werkgever er ook voor kiezen om je al eerder een vast contract aan te bieden.

Het grootste verschil met een tijdelijk contract is dat een vast contract geen einddatum heeft. Een vast contract biedt daardoor meer zekerheid: het contract loopt niet automatisch af en je werkgever kan je niet zomaar ontslaan.

Einde van een vast contract

Waar een tijdelijk contract op de afgesproken einddatum automatisch eindigt, is dat bij een vast contract uiteraard anders. Er is namelijk geen einddatum. Het contract eindigt in dat geval als jij als werknemer het contract opzegt, of als je werkgever het contract opzegt.

Als werknemer kun je het contract op ieder gewenst moment opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijn. Deze bedraagt in de meeste gevallen 1 maand. Je hoeft niet te verantwoorden waarom je het contract opzegt. Houd er wel rekening mee dat je geen recht hebt op een WW-uitkering als je het contract zelf opzegt.

Ook je werkgever kan een vast contract beëindigen. Je werkgever kan dit echter niet zomaar doen en moet hiervoor toestemming hebben van het UWV of de kantonrechter. Pas als de juiste instantie toestemming heeft gegeven, mag het ontslag worden aangevraagd. Hierbij moet je werkgever dan ook nog rekening houden met de opzegtermijn.

Een andere optie om een vast contract te beëindigen, is door ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval is geen tussenkomst van het UWV of de kantonrechter nodig. Jij en je werkgever maken dan samen afspraken over het ontslag en alle voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag