Verbod op nevenwerkzaamheden

Wanneer je bij een nieuwe werkgever in dienst gaat, kan het zo zijn dat deze een verbod op nevenwerkzaamheden wil afspreken in het arbeidscontract. Een verbod op nevenwerkzaamheden geldt voor de periode die het arbeidscontract duurt.

Wat houdt een verbod op nevenwerkzaamheden in?

Hoe het verbod op nevenwerkzaamheden is ingevuld, is per werkgever verschillend. Soms is het alleen niet toegestaan om nevenwerkzaamheden in dezelfde sector te verrichten. Andere werkgevers verbieden alle vormen van nevenwerkzaamheden. In een enkel geval gaat het zelfs zover dat je geen onbetaalde nevenwerkzaamheden mag verrichten.

Waarom stelt mijn werkgever een verbod op nevenwerkzaamheden in?

Werkgevers hebben verschillende redenen om een verbod op nevenwerkzaamheden op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Hiermee voorkomen ze dat er eventueel concurrerende werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook wordt op deze manier voorkomen dat je naast je baan werkzaamheden verricht die het imago van je werkgever kunnen schaden. Daarnaast leeft bij sommige werkgever de angst dat nevenwerkzaamheden zullen leiden tot minder concentratie en productiviteit wanneer je aan het werk bent voor je werkgever.

Ga in overleg met je werkgever

Als je nevenwerkzaamheden wilt uitvoeren, is het altijd verstandig om te bespreken hoe je werkgever hier tegenaan kijkt. Probeer hier samen in goed overleg uit te komen. Vind je het oordeel van je werkgever onredelijk? Dan kun je de rechter eventueel uitspraak laten doen over het verbieden van de nevenwerkzaamheden.

Ontslag bij nevenwerkzaamheden

Ga in ieder geval niet zonder overleg nevenwerkzaamheden uitvoeren, dit kan namelijk grote gevolgen hebben. Je loopt dan het risico op ontslag op staande voet, wanneer je werkgever jouw nevenwerkzaamheden ontdekt. Ook als er geen expliciet verbod op nevenwerkzaamheden is opgenomen in het contract, is het slim om te overleggen. Ook als er helemaal geen verbod is, is het onverstandig om bijvoorbeeld een eigen onderneming te hebben die concurreert met je werkgever. De rechter zal dit waarschijnlijk ook als onacceptabel beoordelen, waardoor je op staande voet ontslagen kunt worden.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag