Verlenging contract

Als je een tijdelijk arbeidscontract hebt, is hier een einddatum aan verbonden. Op die datum loopt het contract automatisch af, maar het is uiteraard mogelijk om dit contract te verlengen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Stilzwijgende verlenging

Soms vindt er een stilzwijgende verlenging plaats. Je werkgever laat dan niets weten over de verlenging van het contract. Blijf dan toch gewoon werken, het contract loopt dan namelijk automatisch door onder dezelfde voorwaarden en dezelfde duur als het vorige contract. Had je een contract voor 6 maanden? Dan wordt dit dus opnieuw een contract voor 6 maanden.

Hoewel er soms sprake is van stilzwijgende verlenging, heeft je werkgever eigenlijk de plicht om 1 maand voor einde van het contract zijn beslissing over het al dan niet verlengen kenbaar te maken. Iedere dag dat je werkgever te laat is, heb je recht op een dag extra salaris. Wordt jouw contract stilzwijgend verlengd? Dan heb je dus recht op een extra maand salaris.

Verlengen na onderhandeling

Een nieuw arbeidscontract is vaak een mooi moment om opnieuw met je werkgever in gesprek te gaan, over bijvoorbeeld een hoger salaris of minder uren.

Opnieuw een tijdelijk contract of een vast contract

Je mag maximaal 3 tijdelijke contracten achter elkaar hebben, of voor maximaal een periode van 2 jaar. Ben je 2 jaar in dienst of heb je al 3 tijdelijke contracten gehad? Dan moet bij verlenging de nieuwe overeenkomst dus een overeenkomst voor onbepaalde tijd worden.

Wil je werkgever je geen overeenkomst voor onbepaalde tijd geven? Dan moet je eerst minimaal 6 maanden ergens anders werken voordat je terug mag keren bij deze werkgever.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag