Wettelijke opzegtermijn werkgever

Je werkgever kan jouw arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen. Tijdens de proeftijd mag het contract dagelijks opgezegd worden, maar na het verstrijken van de proeftijd is de wettelijke opzegtermijn van kracht. Bovendien heeft je werkgever eerst toestemming nodig van het UWV om jouw contract op te mogen zeggen.

Heeft je werkgever toestemming gekregen van het UWV? Dan gelden in eerste instantie de afspraken die in de CAO of arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd over de opzegtermijn. Als hierin niets is vastgelegd over de opzegtermijn, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Wettelijke opzegtermijn

Voor jou als werknemer is de wettelijke opzegtermijn altijd 1 maand. De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is vastgesteld aan de hand van de duur van het dienstverband. Ben je korter dan 5 jaar in dienst? Dan heeft je werkgever een opzegtermijn van 1 maand. Bij een dienstverband tussen 5 en 10 jaar is dit 2 maanden. Voor een dienstverband tussen 10 en 15 jaar 3 maanden en bij een dienstverband van 15 jaar of langer, is de wettelijke opzegtermijn 4 maanden.

Zoals hierboven beschreven, heeft je werkgever eerst toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om het ontslag door te zetten. De proceduretijd die het UWV of de kantonrechter nodig heeft gehad om een beslissing te nemen, mag van de opzegtermijn afgetrokken worden. Wel geldt dat ook na aftrek van de proceduretijd de opzegtermijn altijd minimaal 1 maand blijft.

Voorbeeld

Je bent 3 jaar in dienst bij je werkgever en deze heeft bij het UWV toestemming gevraagd om jouw ontslag in te dienen. De wettelijke opzegtermijn is in dat geval 1 maand. Het UWV heeft 11 dagen nodig voor de procedure, maar omdat de opzegtermijn altijd minimaal 1 maand is, blijft deze gelijk.

Je collega is 11 jaar in dienst en er wordt voor hem tegelijkertijd toestemming voor ontslag aangevraagd. De wettelijke opzegtermijn is in dat geval 3 maanden. Ook voor hem heeft het UWV 11 dagen nodig, deze mogen dus van de 3 maanden afgetrokken worden.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag