Wettelijke proeftijd

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een proeftijd opgenomen. Dit geeft zowel jou als werknemer als je werkgever de kans om elkaar beter te leren kennen, zonder dat je meteen voor langere tijd aan elkaar vast zit. In de proeftijd mogen jullie beiden het contract namelijk dagelijks opzeggen. Is de functie toch niet wat je ervan had verwacht, of vind je dat je niet bij het bedrijf past, dan kun je tijdens de proeftijd dus dagelijks opstappen. De proeftijd biedt dus flexibiliteit, maar er is wel een aantal regels aan verbonden.

Maximale proeftijd bij contract voor bepaalde tijd

Of er een proeftijd mag worden afgesproken en hoe lang deze is, hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • 6 maanden of korter: er is geen proeftijd toegestaan
  • Langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar: de proeftijd mag maximaal 1 maand zijn
  • 2 jaar of langer: de proeftijd mag maximaal 2 maanden zijn

Maximale proeftijd bij contract voor onbepaalde tijd

Ook in een contract voor onbepaalde tijd mag een proeftijd opgenomen worden. In het geval van een contract voor onbepaalde tijd, mag de proeftijd maximaal 2 maanden bedragen. De proeftijd mag dus wat langer zijn dan bij een tijdelijk contract van maximaal 2 jaar. Dat heeft ermee te maken dat een werkgever je na de proeftijd nog maar moeilijk kan ontslaan met een contract voor onbepaalde tijd. Het contract loopt immers niet vanzelf af en er zal dus altijd tussenkomst van de rechter of het UWV nodig zijn om tot ontslag te komen.

Als vooraf nog niet duidelijk is hoe lang de arbeidsovereenkomst zal duren, is de maximale proeftijd 1 maand. Ook in de CAO kunnen regels over de proeftijd opgenomen zijn. Als deze afwijken van de hierboven genoemde regels, is de CAO leidend.

Ontslag in de proeftijd

In de proeftijd is het dus dagelijks mogelijk om ontslag te nemen én om ontslagen te worden. Zowel jij als je werkgever mogen de arbeidsovereenkomst opzeggen, zonder dat daar een toelichting of tussenkomst van het UWV of de kantonrechter voor vereist is.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag